El Wahda

Heerlen
Basisonderwijs
Islamitisch
241 Leerlingen
22 Medewerkers

Omschrijving van El Wahda

In 1992 is El Wahda opgericht als eerste islamitische basisschool in Limburg. De school was aanvankelijk gestart in een gebouw aan de Bruinkoolweg in Heksenberg. Met 1 directeur, 3 leerkrachten en 45 leerlingen was dat vijf jaar lang het gebouw van de school. Daarna is de school verhuisd naar het huidige gebouw aan de Voskuilenweg in de wijk Molenberg te Heerlen. Langzaam maar zeker kwamen er steeds meer leerlingen bij vanuit verschillende omliggende dorpjes en gemeenten. De school groeide zo uit tot een echte streekschool. Inmiddels hebben we 241 leerlingen en 22 teamleden. In het schooljaar 2021/2022 viert de school haar 30 jarig jubileum!

Missie

IBS El Wahda streeft naar maximale cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling voor elke leerling. Onze islamitische grondslag is een belangrijke inspiratie bij het ontwerpen en geven van onderwijs dat de leerlingen helpt bij het ontwikkelen van een identiteit en bij het vinden van een passende plaats in onze samenleving.

Wij doen dat door in ons onderwijs veel aandacht te schenken aan de individuele behoeften van onze leerlingen. We leren hen hoe in de school en straks buiten de school constructief gedrag ontwikkeld wordt zodat veiligheid, vertrouwen en welbevinden voor iedereen optimaal gerealiseerd kan worden.

We streven naar een zo gunstig mogelijk doorstroom perspectief voor elke leerling. We doen dat door goed, uitdagend en inspirerend onderwijs te bieden. We zoeken nadrukkelijk naar pedagogische samenwerking met de ouders.

Als professionals leren we van en met elkaar en van en met de leerlingen. We investeren in de deskundigheid van het personeel. We weten dat wij alleen onze ambitie niet kunnen waarmaken. We zoeken daarom actief naar samenwerking met instituten en bedrijven om ons heen.

Visie

Een visie omvat het referentiekader, de overtuiging en de opvattingen van de organisatie. Het geeft de kijk van de organisatie op het leven en de maatschappij weer. Een sterke visie beschrijft de kernideologie van de organisatie. Een visie blijft.

Belangrijke elementen van de visie van de school zijn:

  • Uitgangspunt is dat ieder kind goed is. De school zal zich inspannen om tegemoet te komen aan de behoeften van elke individuele leerling.
  • Kwalitatief goed onderwijs dat voorbereid op de maatschappij met een islamitische rugzak staat centraal.
  • Actief burgerschap en sociale integratie zijn richtinggevend voor pedagogiek en didactiek.
  • De betekenis van de naam ‘El Wahda’ (eenheid) zien we terug in de manier waarop team en bestuur samen werken aan de realisatie van het schoolontwerp.
  • De grondslag van de school zoals die door het bestuur zal worden verwoord biedt de kaders waarbinnen de school zich ontwikkelen zal.

Video


Adresgegevens

Voskuilenweg 137
6416 AJ Heerlen
Limburg, Nederland
Bereken woon-werk afstand