Onderwijscentrum Leijpark (SO)

Onderwijscentrum Leijpark (SO)

Onderdeel van: Onderwijscentrum Leijpark - Tilburg
Onderdeel van: Onderwijscentrum Leijpark - Tilburg
Speciaal (basis) onderwijs
Rooms-Katholiek
400 Leerlingen

Omschrijving van Onderwijscentrum Leijpark (SO)


Onderwijscentrum Leijpark: een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
Onderwijscentrum Leijpark is een scholengemeenschap voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs en biedt onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen van 3 tot 20 jaar die vanwege een functionele beperking behoefte hebben aan specialistische ondersteuning bij het doorlopen van hun onderwijsloopbaan.

Wij bieden onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen met een functionele beperking in de breedste zin; waaronder leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen, leerlingen met lichamelijke handicaps, langdurig zieke leerlingen, leerlingen met epilepsie, leerlingen met visuele en auditieve beperkingen, leerlingen met een (ernstige) verstandelijke beperking.

Ons onderwijs varieert in een aanbod voor leerlingen met geen, een lichte tot een ernstige ontwikkelingsachterstand. Binnen onze scholengemeenschap onderscheiden we het speciaal onderwijs (SO) voor leerlingen van 3 tot en met 13 jaar en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.

In het schooljaar 2019-2020 biedt Onderwijscentrum Leijpark onderwijs aan ruim 400 leerlingen. Er zijn ruim 200 medewerkers in dienst van de school. Zij verzorgen onderwijs, zorg en begeleiding voor de leerlingen.

De school is gericht op aansluiting op alle vormen van regulier onderwijs. Er wordt dan ook gewerkt vanuit dezelfde vakgebieden, aangepast aan de functionele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Volledig individueel onderwijs wordt echter niet aangeboden. Daarnaast ondersteunt en adviseert Onderwijscentrum Leijpark ook leerlingen en docenten in alle vormen van basis-, voortgezet-, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en leerlingen die langdurig in het ziekenhuis of (deels) thuis moeten blijven. Deze externe ondersteuning wordt verzorgd door gespecialiseerde leerkrachten en therapeuten met specifieke kennis over motoriek, ziektebeelden, niet-aangeboren hersenletsel, onverklaarde lichamelijke klachten en specifieke op de beperking aangepaste methodieken. De begeleiding wordt op maat geboden en komt in samenspraak met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs tot stand.

De school leidt leerlingen op met als doel het maximale uit de mogelijkheden van de leerlingen te halen. Indien mogelijk stromen leerlingen uit of door naar het reguliere onderwijs.Onderwijscentrum Leijpark ondersteunt haar leerlingen bij het komen tot optimale, persoonlijke ontplooiing en participatie in de samenleving. Hierbij zijn de eigen mogelijkheden en beperkingen van de leerling de leidraad.

We zijn een dynamische en innovatieve school die in het centrum van de ontwikkelingen van onderwijs en zorg staat. Ons uitgangspunt: gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. Onderwijscentrum Leijpark is een professionele organisatie. We ontwikkelen onze expertise actief en organiseren het delen hiervan. We zijn een werkgever met een menselijke maat. We werken met deskundige en betrokken medewerkers. Dit is voor ons een voorwaarde om kwaliteit te kunnen leveren. Tevredenheid van leerlingen, ouders/verzorgers en zorgpartners staat voor ons centraal.

Adresgegevens

Prof. Stoltehof 1
5022 KE Tilburg
Noord-Brabant, Nederland
Bereken woon-werk afstand