't Klòsterhûfke

Onderdeel van: Groeisaam Primair Onderwijs - Deest
Basisonderwijs
Rooms-Katholiek
117 Leerlingen

Omschrijving van 't Klòsterhûfke

Onderwijs bij ’t Klòsterhûfke:
We streven naar een grote betrokkenheid: kinderen leren dan meer en beter. We prikkelen hun nieuwsgierigheid; leren is leuk!
De kinderen krijgen de ruimte voor eigen inbreng en keuzes. We leren kinderen reflecteren zodat zij inzicht krijgen in hun eigen leerproces. Succeservaringen opdoen is heel belangrijk! Ouders en leraren hebben samen de taak kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. We streven daarom naar een grote betrokkenheid van ouders en leraren.

’t Klosterhufke maakt onderdeel uit van Stichting SPOM. Stichting SPOM Onderwijs verzorgt eigentijds primair onderwijs in de gemeenten West Maas en Waal en Druten op 15 basisscholen, waarvan 1 school voor speciaal basisonderwijs, SBO De Dijk. Stichting SPOM is een samenwerkingsbestuur voor katholiek, openbaar en interconfessioneel primair onderwijs en bestaat in deze vorm sinds 1 augustus 2015. Sinds de oprichting in 2003 is de organisatie gegroeid naar een professionele organisatie waarbij de eigenheid van de scholen een plaats heeft gekregen binnen de kaders die door de organisatie zijn vastgesteld in het koersplan 2018-2022 ‘STOER: Samen Toekomstgericht Onderwijs op ‘Eigen wijze’ Realiseren’.

Adresgegevens

Kloosterhof 30
6653 BS Deest
Gelderland, Netherlands
Route plannen