Professor Burgerschool

Professor Burgerschool

Onderdeel van: Stichting VierTaal - Amsterdam
Speciaal (basis) onderwijs
Openbaar
580 Medewerkers

VierTaal: gelijke kansen door verschil te maken!

De Professor Burgerschool is een openbare school voor speciaal onderwijs. Bij ons op school zijn leerlingen welkom, in de leeftijd van 2,5 tot 13 jaar. Ze zijn slechthorend en als gevolg daarvan kunnen zich op een of meer ontwikkelingsgebieden (spraak/taal, sociaal/emotioneel, cognitief, sensomotorisch en schoolse vaardigheden) achterstanden voordoen. De school heeft één locatie in Amsterdam en werkt intensief samen met de Alexander Roozendaalschool.

Missie

VierTaal staat bekend als een prettige en toegankelijke organisatie, waarbij goed werkgeverschap hoog in het vaandel staat. We werken vanuit ons VierTaal instellingsplan (VIP) met ambitieuze doelen gericht op het versterken van onze expertise en het komen tot nog meer thuisnabij onderwijs. We zoeken collega’s die zich verbonden voelen met onze kernwaarden lef, samen, vakkundig en eigenaarschap.

Visie

VierTaal vat haar missie samen in de slogan: ‘gelijke kansen door verschil te maken’. Daarbij hebben we drie concrete ambities geformuleerd:

Gelijkwaardige participatie
We willen cluster 2 leerlingen toerusten en voorbereiden op een gelijkwaardige participatie in de (horende) maatschappij.
Naar meer inclusief
Wij dragen bij aan onderwijs en begeleiding in een zo inclusief mogelijke setting, in samenwerking met het regulier onderwijs. Thuisnabij en meer inclusief waar het kan, speciaal als het moet en altijd in verbinding met de maatschappij.
Expertise & kwaliteit
Het onderwijs en de begeleiding is specifiek gericht op de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en redzaamheid voor slechthorende leerlingen & leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en wordt uitgevoerd volgens de laatste inzichten.

Werkomgeving

  • VierTaal staat bekend als een prettige en toegankelijke organisatie, waarbij goed werkgeverschap hoog in het vaandel staat.
  • Cluster 2 onderwijs / Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of slechthorend (SH)
  • Kleine groepen en scholen
  • Expert op het gebied van Taalontwikkelingsstoornissen en Slechthorendheid

Video


Collega’s aan het woord

Wij proberen onze leerlingen zoveel mogelijk een goed gevoel te geven, maar wij proberen vooral hen klaar te maken om zich te kunnen redden in de maatschappij. Dat doen wij bijvoorbeeld in de vorm van burgerschapsvorming lessen, vreedzame schoollessen en door persoonlijke gesprekken te voeren over de onderwerpen die zich dagelijks afspelen in de samenleving.

Mariël

Leerkracht


Adresgegevens

Jan Sluijtersstraat 5
1062 CJ Amsterdam
Noord-Holland, Nederland
Route plannen

Vacatures van Professor Burgerschool

{"total":2,"sectoren":{"6":2},"vakken":{"8":1,"102":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":2,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":1,"1":0,"-1":0},"dienstverband":{"1":2,"-1":0},"zijInstroom":{"1":0,"2":2,"-1":0},"onderwijsTypen":{"5":2,"-1":0},"bevoegdHeden":{"5":1,"7":1,"-1":0},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":1,"7":1,"30":2},"functieSoorten":{"3":1,"1":1},"provincies":{"6":2}}
2 onderwijsvacatures
3 dagen geleden
Speciaal (basis) onderwijs SBO
per direct
Parttime of fulltime 0.8 fte
SLUIT BINNENKORT
SLUIT BINNENKORT
14 dagen geleden
Speciaal (basis) onderwijs SBO
01-10-2023
Fulltime 1 fte