so De Kolibrie

so De Kolibrie

Onderdeel van: Stichting Meerkring - Soest
Onderdeel van: Stichting Meerkring - Soest
Speciaal (basis) onderwijs
Openbaar

Omschrijving van so De Kolibrie

De Kolibrie is een OZA (onderwijszorgarrangement, cluster 4) voor leerlingen van 6 tot en met 12 jaar, die uitvallen binnen het reguliere speciale onderwijs (so/sbo). Voor velen is de Kolibrie een laatste mogelijkheid om überhaupt nog naar school te kunnen gaan. Onze leerlingen hebben vaak al een geschiedenis op meerdere scholen, waardoor teleurstelling en wantrouwen is ontstaan. Daar waar het door allerlei omstandigheden andere scholen niet is gelukt, werken wij aan de basale schoolse vaardigheden. Hierdoor kunnen leerlingen binnen gemiddeld 2 jaar weer teruggeplaatst worden in het regulier speciale onderwijs (so/sbo/vso) en/of uitstromen naar het regulier onderwijs (vmbo/pro). Wij zijn in staat om naast ons ambitieuze onderwijsaanbod, extra zorg te bieden. Hierdoor komen leerlingen wél tot leren, ontwikkelen en sociaal emotionele groei. Hierin werken Meerkring (onderwijs) en ’s Heeren Loo (gedragsexpertise) nauw met elkaar samen in één gebouw.

Missie

Meerkringscholen staan bekend om hun uitnodigende en open sfeer. Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting staan hierbij centraal. Onze scholen zijn een plek van verbinding voor leerlingen, medewerkers, ouders en partners. We zorgen voor een goed georganiseerde basis en duurzame bedrijfsvoering ter ondersteuning van het primaire proces. Zo dragen alle medewerkers op basis van hun vakgebied en expertise bij aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Visie

Onze ambities geven ons richting op weg naar die stap extra die wij voor het onderwijs willen zetten. Deze ambities zijn typisch Meerkring en maken ons onderscheidend in verbinding met de wereld om ons heen. Ze zijn vastgelegd in het onlangs herziene strategisch beleidsplan met de naam “Open je Wereld”. Iedere leerling en medewerker is uniek en gelijkwaardig. Meerkringscholen stimuleren eigen-wijsheid en talentontwikeling van leerlingen en medewerkers. Samen met leerlingen én hun ouders werken wij aan een basis voor de rest van hun leven, zodat de kinderen van de toekomst in verbinding met anderen, een waardevolle bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.


Adresgegevens

Hellingweg 1
3762 CP Soest
Utrecht, Nederland
Bereken woon-werk afstand