West Openbaar Onderwijs

West Openbaar Onderwijs

Naaldwijk
Naaldwijk
Basisonderwijs
Openbaar
13 Locaties

Omschrijving van West Openbaar Onderwijs

In de gemeenten Westland en Midden-Delfland zijn alle scholen voor openbaar onderwijs ondergebracht in West Openbaar Onderwijs. Een kleinschalige, daadkrachtige organisatie met veel aandacht voor medewerkers en leerlingen.
Onderwijs geven is een mooi vak waar wij elke dag met hart en ziel aan werken. Onze scholen bieden kwalitatief goed en uitdagend onderwijs.

Elke school heeft haar eigen, herkenbare identiteit en laat dat ook zien. Het motto is voor iedereen hetzelfde: Samen op eigen wijze.

Missie

Samen op eigen wijze
Ons ideaal is dat elk kind na het verlaten van één van onze basisscholen zegt: “Ik heb een leuke schooltijd gehad. Ik heb veel geleerd van en met anderen. En, ik heb vertrouwen dat ik in de toekomst kan worden wie ik wil.”
 
Identiteit
Onze onderwijskundige en pedagogische identiteit, ons DNA, kenmerkt zich door:

Vertrouwen
Vertrouwen is de basis van elke relatie. We zijn betrouwbaar en integer naar onszelf, de kinderen en hun ouders. We bouwen aan zelfvertrouwen. Dat doen we open en transparant. Kinderen krijgen de ruimte om te experimenteren, te onderzoeken en te ondernemen.

Inspireren
De ontwikkeling van kinderen en leerkrachten staat centraal. We inspireren elkaar, leren met en van elkaar en dagen elkaar uit. We stimuleren talenten om tot bloei te komen. Een uitdagende en rijke leeromgeving zorgt voor inspiratie. Onze leerlingen en medewerkers leren en werken met plezier.

Samen
Door een goede samenwerking kun je echt iets voor elkaar betekenen. We slaan met alle betrokkenen, binnen en buiten onze organisatie, de handen ineen zodat kinderen zich optimaal (volledig) kunnen ontwikkelen. Samenwerking betekent rekening houden met elkaar. Interesse hebben in de ander zonder oordelen.

Visie

Visie op onderwijs
Mensen zijn van jongs af aan nieuwsgierig, leergierig en uit op sociale binding. Door tegemoet te komen aan de basisbehoefte van een relatie, autonomie en competentie ontstaat een sterke motivatie. Dat is de motor voor groei en persoonlijke ontwikkeling.

Ons onderwijs heeft oog voor de sterk veranderende omgeving en is toekomstgericht. Er is aandacht voor de belevingswereld, de diverse leergebieden en de wijze waarop wordt geleerd. Samen met de leerlingen nemen wij de ruimte om op een eigen manier wijs te worden. Op onze openbare scholen is iedereen welkom. Uitgangspunt is dat we open, tolerante en verantwoordelijke burgers zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor hoe we de aarde doorgeven aan volgende generaties. We leren kinderen wat ze zelf kunnen bijdragen en geven het goede voorbeeld.

Werkomgeving

West Openbaar Onderwijs is een lerende organisatie. Onze medewerkers geven leerlingen een stevige basis aan kennis en sociale vaardigheden mee. Dit vergroot hun kansen in het voortgezet onderwijs. Wij geven modern onderwijs en daar hoort voor ons een intensief gebruik van ICT bij. Onze medewerkers krijgen moderne ICT-devices en wij investeren ook in nieuwe kennis voor onze leerkrachten. Zo starten we in de toekomst met een interne opleidingsacademie. 
Ga je aan de slag als startende leerkracht? Dan ondersteunen en begeleiden we je intensief. Ook krijg je veel mogelijkheden om door te groeien.Onze scholen zijn veilig en we besteden veel aandacht aan een prettige en comfortabele huisvesting. De scholen zijn een fijne plek om te leren én te werken. Voor enkele scholen zijn vergevorderde plannen voor nieuwbouw.

Onze scholen

Meer scholen tonen

Adresgegevens

Zuidweg 89
2671 MP Naaldwijk
Zuid-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Vacatures van West Openbaar Onderwijs

{"total":5,"sectoren":{"1":5},"vakken":{"102":4,"113":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":0,"2":5},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":5,"-1":0},"dienstverband":{"3":5,"-1":0},"zijInstroom":{"1":0,"2":5,"-1":0},"onderwijsTypen":{"1":2,"3":1,"-1":2},"bevoegdHeden":{"7":2,"-1":3},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":0,"30":4},"functieSoorten":{"1":5},"provincies":{"7":5}}
5 onderwijsvacatures
14 dagen geleden
Basisonderwijs PO
1 mei 2024
Parttime
14 dagen geleden
Basisonderwijs PO
1 mei 2024
Parttime 0,2 - 0,6 fte
23 dagen geleden
Basisonderwijs PO
1-8-2024
Parttime 0,4 fte
Toon alle 5 vacatures