Brede School Prins Maurits

Onderdeel van: Conexus bestuurskantoor - Nijmegen
Basisonderwijs
227 Leerlingen

Omschrijving van Brede School Prins Maurits

De Prins Mauritsschool is in 1974 gesticht. We zijn een basisschool voor 4 - 12 jarigen verdeeld over 8 groepen. Daarnaast zijn we ook een Brede School. Dit betekent dat we onder hetzelfde dak o.a. kinderopvang aanbieden, er 2 peutergroepen zijn, waarvan één groep de startklas is, er voor- en naschoolse opvang is (KION). Tussen de middag verzorgt stichting Soos het overblijven. Ook hebben we een naschools aanbod van sport en cultuur (Tandem en Sportservice). 
Waar staan we als Brede school voor? 
De Brede School Prins Maurits is een school waar kinderen van baby tot puber zich thuis voelen en zich mogen ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Talenten worden gezien, benut en verder ontwikkeld. Zowel onder als na schooltijd. Een school waar rekening wordt gehouden met verschillen en waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een goed pedagogisch klimaat. Zelfstandigheid, samenwerking en zorg voor elkaar en respect zijn belangrijke uitgangspunten. Wij zijn een Christelijke Brede School waar plaats is voor alle culturen en levensbeschouwelijke richtingen. Op dit moment tellen wij ongeveer 220 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Er is een grote groep zeer betrokken ouders op de school.
Onze nieuwe en gezellige school staat in de wijk Zwanenveld/Dukenburg. Deze wijk kenmerkt zich door een multiculturele bevolking. Onze school is een goede afspiegeling van de wijk. 

Brede School Prins Maurits valt onder het bevoegd gezag van Conexus. Voor meer informatie over Conexus, zie www.conexus.nu.

Adresgegevens

Zwanenveld 25-24
6538 NK Nijmegen
Gelderland, Netherlands
Route plannen

Vacatures van Brede School Prins Maurits

{"total":1,"sectoren":{"1":1},"vakken":{"8":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":1,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":1,"1":0,"-1":0},"dienstverband":{"1":1,"-1":0},"zijInstroom":{"1":0,"2":1,"-1":0},"onderwijsTypen":{"1":1,"-1":0},"bevoegdHeden":{"-1":1},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":1,"7":1,"30":1},"functieSoorten":{"3":1},"provincies":{"5":1}}
1 onderwijsvacatures
3 dagen geleden
Basisonderwijs PO
z.s.m.
Fulltime 1,0 fte