't Geerke

Onderdeel van: Groeisaam Primair Onderwijs - Puiflijk
Basisonderwijs
Rooms-Katholiek
2.800 Leerlingen

Omschrijving van 't Geerke

Op basisschool ‘t Geerke willen we dat de kinderen elke dag met plezier naar school komen en zich thuis voelen. Vanuit een veilige, plezierige en uitdagende omgeving werken we aan de ontwikkeling van ieder kind. Kinderen leren met hun hoofd (het cognitieve leren), hun hart (het sociale leren) en met hun handen (het praktische leren). We willen de kinderen voorbereiden op een plaats in de toekomstige samenleving. We ontwikkelen de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen.
Dit zal bijdragen tot vorming van zelfbewuste mensen. Daarom schenken we aandacht aan de relatie tussen kinderen, de groep, het team en de omgeving. Basisschool ‘t Geerke wil kinderen de kans geven hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft zorg voor alle kinderen.

We leren kinderen respect op te brengen en open te staan voor normen en waarden van anderen, andere godsdiensten en culturen. Er is zorg voor elkaar en voor anderen in de samenleving. We doen dit vanuit een katholieke levenshouding. Op basisschool ‘t Geerke proberen we een goed evenwicht te vinden in het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, het aanleren van praktische vaardigheden en het aanleren van kennis. We werken aan goede resultaten in een kind- en oudervriendelijke omgeving.

Basisschool 't Geerke maakt onderdeel uit van stichting SPOM Maas en Waal. Stichting SPOM Onderwijs verzorgt eigentijds primair onderwijs in de gemeenten West Maas en Waal en Druten op 15 basisscholen, waarvan 1 school voor speciaal basisonderwijs, SBO De Dijk. Stichting SPOM is een samenwerkingsbestuur voor katholiek, openbaar en interconfessioneel primair onderwijs en bestaat in deze vorm sinds 1 augustus 2015. Sinds de oprichting in 2003 is de organisatie gegroeid naar een professionele organisatie waarbij de eigenheid van de scholen een plaats heeft gekregen binnen de kaders die door de organisatie zijn vastgesteld in het koersplan 2018-2022 ‘STOER: Samen Toekomstgericht Onderwijs op ‘Eigen wijze’ Realiseren’.

Adresgegevens

Kerkstraat 3
6655 AK Puiflijk
Gelderland, Netherlands
Route plannen