De Joost

De Joost

Onderdeel van: Stichting CVO-AV - LEERDAM
Voortgezet onderwijs
Protestants-Christelijk
5.010 Leerlingen

Omschrijving van De Joost

De Joost | Wie wij zijn
Diversiteit is rijkdom.
Een diverse, multiculturele omgeving is daarvoor de ideale plek. De Joost is een kleine hechte vmbo school, waar leren door doen bij onze leerlingen past. De docenten hebben veel kennis en geven elke leerling de aandacht die nodig is. Daarnaast spoort het geloof aan om de ander als je naaste te zien zonder vooroordelen en zwart-wit denken. Wij gaan uit van persoonlijke mogelijkheden, dat is de kracht van onze school. We zijn trots op het feit dat we elkaar kennen en we kijken naar mogelijkheden en kansen, zodat iedereen zich optimaal ontwikkelt.

Missie

 CVO-AV staat voor inspirerend en toekomstgericht onderwijs waar: 

 • optimaal gebruik wordt gemaakt van de kracht van voorbeelden: voorbeelden om aan te spiegelen of om na te volgen;
 • jongeren zich ontplooien tot ontwikkelingsvaardige volwassenen, die weten waarin ze een voorbeeld zijn en die voldoende toegerust zijn met kennis en vaardigheden om hun leven zelfstandig en met vertrouwen in te vullen;
 • jongeren in aanraking worden gebracht met de Bijbel en de betekenis die Jezus Christus en zijn voorbeeld kunnen hebben voor henzelf en de wereld.

Visie

We zien de school als bron van positieve voorbeeldvorming

We helpen iedereen een zo krachtig mogelijk voorbeeld te zijn, door:

 • ons in alles te richten op
  – relatie en verbondenheid,
  – autonomie-ondersteuning en
  – competentieversterking;
 • diversiteit en ontwikkeling als krachtig en kansrijk te zien en
 • te zien waarin iemand een voorbeeld voor een ander kan zijn.

Bijzonderheden

Van de sollicitant wordt verwacht dat deze mede vorm en inhoud kan geven aan de christelijke identiteit van de scholengroep.

Adresgegevens

Joost de Jongestraat 45
4142 AV LEERDAM
Utrecht, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Vacatures van De Joost

{"total":5,"sectoren":{"2":5},"vakken":{"52":1,"26":1,"28":1,"7":1,"247":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":5,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":0,"-1":5},"dienstverband":{"-1":5},"zijInstroom":{"1":0,"2":0,"-1":5},"onderwijsTypen":{"1":5,"-1":0},"bevoegdHeden":{"-1":5},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":0,"30":2},"functieSoorten":{"1":5},"provincies":{"8":5}}
5 onderwijsvacatures
17 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
In overleg
0,4000 fte
17 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
In overleg
0,4000 fte
38 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
1-8-2023
0,2400 fte
Toon alle 5 vacatures