IKC de Ark

IKC de Ark

Onderdeel van: Kind en Onderwijs Rotterdam - Rotterdam
Basisonderwijs
Christelijk
115 Leerlingen

Omschrijving van IKC de Ark

Wie zijn wij?
CBS De Ark is een kleinschalige christelijke basisschool in Het Nieuwe Westen van Rotterdam. Wij zijn een kleurrijke school, met leerlingen van verschillende achtergronden en omarmen en respecteren andere culturen en geloofsopvattingen. Iedereen is welkom aan boord van De Ark. Van de kinderen verwachten wij dat zij netjes, aardig en rustig met elkaar omgaan.
 
Wij proberen in ons onderwijs aan te sluiten op de belevingswereld en leerbehoefte van ieder kind en vinden het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden belangrijk. Zo krijgen leerlingen al op jonge leeftijd ‘wetenschap en technologie’ en leren ze de Engelse taal. Verder wordt er gelet op de individuele ontwikkeling van leerlingen en helpen we ze samen op weg naar een succesvolle toekomst. Met de Bijbel als leidraad bieden wij modern onderwijs.

Adresgegevens

Nozemanstraat 16b
3023 TN Rotterdam
Zuid-Holland, Nederland
Route plannen