SKOBOS

Oirschot
Basisonderwijs
Rooms-Katholiek
5 Locaties

Grensverleggend Groeien

SKOBOS is een moderne, proactieve, professionele organisatie voor primair onderwijs in de gemeente Oirschot. 
De kernwaarden van SKOBOS zijn: Open minded – Verbonden – Verantwoordelijk.

Missie

SKOBOS zet met inspirerend onderwijs kinderen in beweging om zich optimaal te ontwikkelen tot zelfbewuste en betrokken mensen, zodat zij een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de dynamische samenleving.

Visie

Binnen onze kindcentra geven wij kinderen van 0 tot 13 jaar een stevige basis van kennis en vaardigheden in een uitdagende speelleeromgeving. We gaan uit van wat kinderen nodig hebben, zodat zij zich zo thuisnabij, zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen met oog voor de wereld om hen heen. Met een breed aanbod bieden we kinderen maximale kansen om van en met elkaar te leren op basis van hun talenten en interesses. We stimuleren hun nieuwsgierige, onderzoekende houding en we leren ze te worden wie ze zijn. Onze gemotiveerde medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor goed onderwijs en opvang. Hun talenten en expertises zetten we in vanuit hun intrinsieke motivatie. Met elkaar, met kinderen en hun ouders en met externe partners leren, ontwikkelen en werken we samen in en rond onze kindcentra.

Onze scholen

Meer scholen tonen

Adresgegevens

Van Tuldenstraat 2A
5688 DB Oirschot
Noord-Brabant, Nederland
Route plannen