Dalí College Mavo-Havo

Dalí College Mavo-Havo

Onderdeel van: SVOK Scholengroep - Heemskerk
Voortgezet onderwijs
Openbaar
650 Leerlingen

Met Aandacht

Dalí College Mavo-Havo

Het Dalí College locatie mavo-havo is een school:
 • waar de leerling zich prettig en veilig voelt en persoonlijke aandacht krijgt;
 • waar leerlingen onderwijs op maat krijgen en worden begeleid in het nemen van de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces;
 • waar leerlingen kunnen groeien naar zelfstandigheid;
 • waar aandacht is voor de talenten en kwaliteiten van de leerling;
 • waar modern en attractief onderwijs wordt gegeven.
Wat zijn onze doelen?
De ideale locatie mavo-havo:
 • wil zich zo goed mogelijk profileren, zodat leerlingen met een kader-mavo, mavo of havo advies kiezen voor deze school;
 • maakt leerlingen verantwoordelijk voor het eigen leerproces en leert moderne vaardigheden aan waardoor leerlingen goed worden voorbereid op de maatschappij;
 • biedt een diversiteit aan leerwegen aan, zowel op theoretisch als praktisch gebied, zodat leerlingen hun eigen talenten en kwaliteiten kunnen benutten;
 • biedt onderwijs aan dat inspeelt op en aansluit bij de wensen en eisen van de arbeidsmarkt van de toekomst;
 • levert leerlingen af die trots zijn op zichzelf en optimaal kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.

Als docent bij ons op school voer je verschillende rollen uit. Naast het lesgeven als vakdocent ben je ook als coach betrokken bij het begeleiden van de leerlingen. Je voert minimaal eenmaal per twee weken een coachgesprek met de leerling van een kwartier. Daarnaast ben je een didactisch coach en werk je met zowel summatieve als formatieve toetsen.

Missie

Vanuit de ambities van het schoolplan 2012-2016 heeft het Dalí College stappen richting gepersonaliseerd leren gezet. Na een pilot in de brugklas in het schooljaar 2015-2016 werkt de gehele school daarna sinsdien met onderdelen van gepersonaliseerd leren. 

Naast de wekelijkse coaching, dagstart, dagsluit, docentenstart en het werken met de learning portal dienen we verder te ontwikkelen om aan de uitgangspunten van gepersonaliseerd leren optimaal vorm geven. Onderwijs op maat, waarbij de leerling eigenaar is van zijn of haar leerproces. Om dit te realiseren dienen we aandacht te blijven schenken en keuzes te maken ten aanzien van: individuele coaching, didactisch coachen, vorm geven aan persoonlijke roosters, keuzevrijheid voor leerling, onderwijs op maat door te kunnen versnellen, verbreden en te verdiepen en het maatwerk diploma. Waardoor we gepersonaliseerd leren in de hele orgaisatie vorm kunnen geven.

Gepersonaliseerd leren waarbij:

 • Iedere leerling op zijn/haar niveau laten excelleren waardoor differentiatie op tempo en niveau mogelijk is;
 • Gebruik maken van verschillende leerstijlen;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden van leerlingen;
 • Inspelen op datgene wat een leerling motiveert;
 • Inzicht bieden in het eigen leerproces van de leerling.

Dit stelt de leerling in staat eigenaarschap te nemen en het eigen leerproces steeds meer zelf vorm te geven.Video

Dalí College met aandacht

Adresgegevens

Plesmanweg 450
1965 BD Heemskerk
Noord-Holland, Nederland
Route plannen