Niftarlake College

Niftarlake College

Onderdeel van: PCOU Willibrord - Maarssen
Voortgezet onderwijs
Protestants-Christelijk
1.650 Leerlingen
170 Medewerkers

Omschrijving van Niftarlake College

Werken bij het Niftarlake College
 
Wil je werken bij het Niftarlake College? Dan kom je terecht op een school die in beweging is.
Onze school met ongeveer 1650 leerlingen biedt klassikaal onderwijs, maar we hebben daarnaast verschillende vormen van vernieuwend onderwijs. De ‘creative hub’ is een prachtige, creatieve werkplaats voor het vak Onderzoeken en Ontwerpen (in het kader van ons Technasium). In de mavo krijgen onze leerlingen te maken met het Bèta Challenge programma. Daarnaast bieden we in leerjaar 1 en 2 in de mavo/havo brugklas extra vakken aan zoals sport, kunst, ondernemen en andere meer projectmatige onderwijsvormen. Alle leerlingen van het Niftarlake werken met een device (iPad) o.a. ter ondersteuning van differentiatie in de lessen.
 
Aan het Niftarlake College zijn ongeveer 170 medewerkers verbonden. Het onderwijzend personeel bestaat uit circa 140 docenten, het ondersteunend personeel uit circa 24 personen en het management telt 6 personen. We zijn een aspirant opleidingsschool waardoor er een hechte samenwerking is met de Hogeschool van Utrecht en de Universiteit Utrecht. Gemiddeld zijn er daarom 30 studenten aan onze school verbonden. Dit zorgt voor een bruisende sfeer.
 
Het Niftarlake College is een school met een hecht team medewerkers en een collegiale werksfeer. We investeren in scholing van medewerkers gericht op algemene en persoonlijke doelen. Voor medewerkers die starten op het Niftarlake College staat er een team opleiders in school klaar en is er vakgerichte begeleiding vanuit de sectie, die ervoor zorgen dat de start en inductie op het Niftarlake College zo soepel mogelijk verloopt. Er is nauw contact met je teamleden en leidinggevende. 
 
Er zijn naast reguliere vaklessen veel andere taken en verantwoordelijkheden voor docenten. Het Niftarlake College werkt met een vrij taakbeleid waarbij in overleg afgesproken wordt welke taken uitgevoerd worden. Je krijgt in een onderwijsteam veel zeggenschap over de invulling van het onderwijs in de desbetreffende afdeling.
 
Kernwaarden
Verbindend Ondernemend Verantwoordelijk Positief
‘Laten zien wie je bent’ komt voor een Niftarlaker, als leerling en medewerker, tot uiting in onze kernwaarden verbindend, ondernemend, verantwoordelijk en positief zijn. Als leerling en medewerker sta je in verbinding met elkaar: we doen het samen. Bovendien hebben we de blik naar buiten: we voelen ons verbonden met de wereld en we nemen samen verantwoordelijkheid voor die wereld. Een Niftarlaker is ondernemend: leerlingen en medewerkers nemen graag initiatief en krijgen hier ook ruimte voor. Ondernemend zijn wordt gewaardeerd en aangemoedigd. Met het nemen van initiatief toont een Niftarlaker ook verantwoordelijkheid, niet alleen voor de taak, maar ook voor zichzelf en voor de omgeving. Niftarlakers zijn daadkrachtig en ieder is aanspreekbaar op zijn werk. We werken daarbij vanuit een positieve grondhouding en daarbij geven we ook grenzen aan.

Schooldoelen
In het schoolplan van het Niftarlake College hebben wij ons ten doel gesteld om te laten zien wie wij willen zijn: een school, die leerlingen optimaal voorbereidt, zodat zij hun eigen weg vinden in de continu veranderende samenleving van vandaag en morgen.
 
 
De schooldoelen zijn o.a.:

  • Talentontwikkeling faciliteren van leerlingen, initiatieven ondersteunen en oog hebben voor hun behoeftes.
  • Zorgdragen voor een goed pedagogisch klimaat.
  • De leerling en zijn/haar leerproces zijn in beeld.

 

 
 

Missie

“Het Niftarlake College bereidt leerlingen optimaal voor zodat zij hun eigen weg vinden in de continu veranderende samenleving van vandaag en morgen.”

Een Niftarlaker verlaat de school met een rugzak vol met competenties die horen bij het gevolgde onderwijsniveau, en hij heeft zich verder ontwikkeld tot verbindend, ondernemend, verantwoordelijk en positief mens.

Visie

Onze visie op onderwijs geeft antwoord op de vraag hoe we onze missie willen volbrengen.

De volgende drie elementen zijn de hoekstenen van onze pedagogische visie:

  1. In het pedagogisch klimaat creëren we sociale veiligheid vanuit een positieve grondhouding.

  2. We bevorderen kansengelijkheid van onze leerlingen.

  3. We hebben oog voor talent en de ontwikkeling daarvan en dragen zorg voor onze leerlingen. We bieden daarbij passend onderwijs binnen de mogelijkheden die school heeft.

Onze visie op leren komt in de volgende elementen tot uiting:

- We stimuleren initiatief en eigenaarschap bij leerlingen, passend bij zijn/haar ontwikkeling.
- Leren wordt zichtbaar in het leerproces en in een (eind)resultaat. De leerling wordt op een positieve, coachende manier begeleid bij het leren.
- We zorgen dat het leren relevantie heeft; het leren doet ertoe. We betrekken rolmodellen, experts en onze leefomgeving in ons onderwijs. Leren vindt samen en/of in samenhang plaats.

De schoolleiding geeft de volgende inhoudelijke thema’s extra aandacht: De volgende thema’s krijgen schoolbreed voortdurend aandacht:

gezondheid/vitaliteit, diversiteit, ICT-vaardigheden en duurzaamheid.

Tot slot zijn onderstaande drie elementen onze visie op toekomstvoorbereiding:

1. Leerlingen werken aan competenties op het gebied van kritisch en creatief denken, aan denken vanuit een ander perspectief en aan het inzicht in zichzelf en de ander.
2. De leerling heeft inzicht in zijn/haar toekomstperspectief.
3. We stimuleren een houding waarbij we uitgaan van een leven lang leren.
 

Bijzonderheden

PCOU Willibrord is met 42 scholen een grote onderwijsorganisatie in de stad Utrecht en de regio. Daarbij gaat het om 30 scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en om 12 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Breukelen, Maarssen, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. We werken met zo’n 2.500 collega’s aan het onderwijs voor ruim 20.000 leerlingen.
 
Wij werken verbindend, tonen lef, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn in alles ontwikkelingsgericht. Of het nu gaat om onze leerlingen of om collega’s. Iedereen is welkom en diversiteit en veelkleurigheid wordt gekoesterd. Voor elk kind is er een passende plaats op één van onze scholen en voor elke nieuwe collega hebben wij een inspirerende en uitdagende werkomgeving. Wij werken gezamenlijk aan één helder doel: voor elke leerling het beste onderwijs!

 

Adresgegevens

Pauwenkamp 151
3607 GK Maarssen
Utrecht, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Vacatures van Niftarlake College

{"total":1,"sectoren":{"2":1},"vakken":{"186":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":1,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":0,"-1":1},"dienstverband":{"3":1,"-1":0},"zijInstroom":{"1":0,"2":0,"-1":1},"onderwijsTypen":{"1":1,"-1":0},"bevoegdHeden":{"-1":1},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":0,"30":1},"functieSoorten":{"2":1},"provincies":{"8":1}}
1 onderwijsvacatures
SLUIT BINNENKORT
SLUIT BINNENKORT
13 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
2024-01-01
0,8 - 1,0 fte