De Wilgeroos

Onderdeel van: Stiching Fedra - Beverwijk
Basisonderwijs

Omschrijving van De Wilgeroos

Het onderwijs dat op de Wilgeroos gegeven wordt, gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat de groepen worden samengesteld aan de hand van de leeftijden van de kinderen. De leerstof is over de jaarklassen verdeeld. Het lesaanbod in de groepen heeft een standaard basisniveau. Dit niveau is gericht op de einddoelen van groep 8, met daarbij weloverwogen tussendoelen. In iedere groep ziet u drie instructiegroepen bij de vakken lezen, rekenen, taal en spelling. Sommige leerlingen hebben een extra instructie nodig, andere leerlingen hebben extra begeleiding en in-oefening nodig in de buurt van de leerkracht aan de instructietafel en sommige leerlingen hebben de leerstof al snel door waardoor zij zelfstandig aan de opdrachten kunnen werken.

Ons logo is kleurrijk. Volgens ons heeft ieder kind zijn eigen kleur. Binnen Kindcentrum De Wilgeroos mogen alle kleuren er zijn. Samen bieden wij de beste basis voor uw kind.

Missie

Naast onderwijs op maat op groepsniveau bieden wij als school ook de mogelijkheid om onderwijs op maat te bieden op individueel niveau. Voorbeeld: Kinderen die moeite hebben met rekenen volgen (met toestemming van de ouders) de rekenles in een groep lager. Kinderen die heel makkelijk door de leerstof gaan worden uitgenodigd op het Studieplein waar een leerkracht de meerkunners ondersteunt. 

Visie

Samen met de zorgcoördinator, leerkracht, kind en ouders gaan we altijd op zoek naar dat wat het kind nodig heeft om optimaal te kunnen ontwikkelen.
 

Werkomgeving

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 zijn wij een kindcentrum geworden. Samen met onze partners Peutercentra Beverwijk (Dribbel en BSO De Regenboog) hebben wij hier de afgelopen maanden naartoe gewerkt. Wij zijn trots op het resultaat: samen vormen wij vanaf nu Kindcentrum De Wilgeroos. Wij zijn ervan overtuigd dat onze inhoudelijke en intensieve samenwerking de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. Wij verbinden de verschillende ‘werelden’ waar de kinderen deel van uitmaken: peuteropvang, basisschool, naschoolse opvang en het gezin thuis.

Adresgegevens

Wilgenhoflaan 2
1944 TD Beverwijk
Noord-Holland, Nederland
Route plannen

Vacatures van De Wilgeroos

{"total":1,"sectoren":{"1":1},"vakken":{"102":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":1,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":0,"-1":1},"dienstverband":{"3":1,"-1":0},"zijInstroom":{"1":0,"2":1,"-1":0},"onderwijsTypen":{"-1":1},"bevoegdHeden":{"-1":1},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":1,"7":1,"30":1},"functieSoorten":{"1":1},"provincies":{"6":1}}
1 onderwijsvacatures
2 dagen geleden
Basisonderwijs PO
1 augustus 2023 of in overleg
0,6 fte