Islamitisch college

Schiedam
Basisonderwijs
1.000 Leerlingen
250 Medewerkers
1 Locaties

Omschrijving van Islamitisch college

Stichting Islamitisch College heeft twee basisscholen in Schiedam. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs dat een basis legt voor (verder) ontwikkelen en leren; een basis voor succesvol leven en participatie in de maatschappij. In dit hoofdstuk komen onze visie, missie en kernwaarden aan de orde. Deze aspecten motiveren en binden ons; als teams, leerlingen en ouders. Tevens geeft het richting aan onze samenwerking met externe partners.

Missie

Het Islamitisch College biedt algemeen, modern onderwijs. Als schoolgemeenschap worden wij sterk geïnspireerd door de Islam. De Islam vormt een kader voor ons doen en laten. Met de oprichting van onze scholen hebben wij de volgende opdrachten op ons genomen:

  1. Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs zodat onze kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen al naar gelang hun capaciteiten en deelnemen aan alle vormen van onderwijs.
  2. Wij willen een Islamitische opvoeding aan onze kinderen geven zodat zij zich sterk identificeren met de Islam als hun eigen geloofsovertuiging, een positief zelfbeeld ontwikkelen en opgroeien tot zelfbewuste, zelfverzekerde, zelfstandige, weerbare en mondige moslims.
  3. Als school willen wij samenwerken met ouders om de opvoeding thuis en op school op elkaar af te stemmen zodat de kinderen in een herkenbare en vertrouwde omgeving opgroeien.

Het Islamitisch College wil bijdragen aan de snel veranderende en veeleisende maatschappij van morgen. Dit betekent dat wij de leerlingen toerusten met kwaliteiten die zij in de toekomst gaan inzetten. Om dat te realiseren bieden wij kwalitatief goed (excellent) onderwijs, gericht op basisvaardigheden én brede ontwikkeling. Deze onderdelen dragen bij aan het participeren in de maatschappij. Die basis leggen wij met ons onderwijs.

Wij hechten veel waarde aan het welbevinden van het kind en wij moedigen zelfredzaamheid en zelfstandigheid aan. Wij stimuleren het kind verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen handelen. Wij bieden structuur en duidelijke regels ter ondersteuning van deze ontwikkeling. Het kind wordt positief benaderd en er wordt geïnvesteerd in een fijn pedagogisch klimaat. Door de opvoeding thuis en door het onderwijs en de stimulans op school ontwikkelt het kind zich om op eigen kracht te participeren in de samenleving.

Visie

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden die laten zien waar in ons geval de schoolorganisatie voor staat. Heldere kernwaarden voeden ons handelen.

    1. De school als veilige gemeenschap; Wij laten ons leiden door onze identiteit en stellen de kinderen in staat om te oefenen in de schoolgemeenschap. Zij oefenen het met elkaar omgaan, zich verbinden, elkaar respecteren, open voor elkaar staan en elkaar helpen. Wij ondersteunen de kinderen om zelf te ontdekken wat dit betekent voor hen. Wij bieden vanuit gezamenlijkheid elk kind de ruimte om zichzelf te zijn; zich autonoom en op basis van eigen talenten en interesses te ontwikkelen. Ons onderwijs is gericht op het ontwikkelen van unieke personen. Elke persoon (leerling, ouder, medewerker) is anders; erkenning en waardering van elkaars eigenheid is nodig. De basis van sociale en emotionele ontwikkeling wordt in deze gemeenschap gelegd. De leerkrachten, als professionals, scheppen de meest gunstige voorwaarden daartoe.

  • De school als bron van ontwikkeling; Om de talenten van de kinderen te ontwikkelen creëren wij een uitdagende, veilige, herkenbare en moderne onderwijsomgeving. Daarvoor rusten wij onze leerkrachten optimaal toe met kennis, inzicht en vaardigheden. Kinderen die hun talenten optimaal hebben ontwikkeld, kunnen hun weg in de samenleving optimaal vinden. Wij zijn ambitieus; wij willen onze gestelde doelen bereiken. Wij zorgen ervoor dat wij beschikbaar zijn en zijn gericht op de vraag van de ander. Wij staan 100% open voor de vraag/ behoefte van de ander. Deze openheid legt de basis voor het werkelijk ‘zien’ van de kinderen, ouders en collega’s. Vanuit een veilige en positieve sfeer kunnen kinderen zich ontwikkelen. Er is aandacht voor plezier en samenwerking tussen leerlingen. Dit versterkt de kans op slagen; en dat heeft weer positieve invloed op de intrinsieke motivatie van kinderen. 

  • De school als organisatie; Wij doen wat we zeggen; men kan op ons en op elkaar rekenen. Iedereen draagt bij aan het doel. We kaarten dingen aan die niet overeenkomen met onze missie, visie en kernwaarden. Wij nemen verantwoordelijkheid en stimuleren kinderen dit ook te doen. Kinderen, ouders en medewerkers zijn aanspreekbaar op hun doen en laten. Deze grondhouding dragen wij uit op allerlei manieren; wij zijn ons constant bewust van onze voorbeeldrol hierin. Ons kwaliteitsniveau is hoog; wij stellen hoge eisen aan de leerlingen en elkaar. Wij dagen elkaar uit om er ‘het beste uit te halen’, en wij mogen aangesproken worden op de geleverde kwaliteit van ons werk. Dat houdt ons scherp.

Onze uiteindelijke hogere doelstelling is: Kinderen die op het Islamitisch College hebben gezeten, zijn aan de ene kant goede praktiserende moslims/moslima’s; aan de andere kant staan zij met beide benen stevig op de grond en creëren meerwaarde voor de maatschappij waarin wij leven.

 

Onze scholen

Meer scholen tonen

Adresgegevens

Dr. Kuyperlaan 12
3118 RR Schiedam
Zuid-Holland, Nederland
Route plannen

Vacatures van Islamitisch college

{"total":4,"sectoren":{"1":4},"vakken":{"253":1,"516":1,"102":2,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":4,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":1,"-1":0},"dienstverband":{"1":1,"3":3,"-1":0},"zijInstroom":{"1":2,"2":2,"-1":0},"onderwijsTypen":{"25":1,"-1":3},"bevoegdHeden":{"-1":4},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":0,"30":4},"functieSoorten":{"3":1,"1":3},"provincies":{"7":4}}
4 onderwijsvacatures
28 dagen geleden
Basisonderwijs PO
z.s.m.
Parttime of fulltime 0,8 fte
SLUIT BINNENKORT
SLUIT BINNENKORT
28 dagen geleden
Basisonderwijs PO
z.s.m.
Parttime of fulltime 1 fte
28 dagen geleden
Basisonderwijs PO
z.s.m.
Parttime 0,6 fte
Toon alle 4 vacatures