Zorgcoördinator vso Orion College Drostenburg

Orion College Drostenburg
24-05-2023
Parttime of fulltime
20-06-2023
1,0 (evt. 0,8)
zsm - in overleg
Tijdelijk met uitzicht op vast
n.v.t.
Nee

Vacature omschrijving

Over onze school
Voor onze school Orion College Drostenburg zijn wij -ter versterking van ons zorgteam- op zoek naar een zorgcoördinator (tijdelijk voor één jaar, met uitzicht op vast). Orion College Drostenburg is een VSO-school voor leerlingen met een lichamelijke beperking, een chronische aandoening en/of een internaliserend gedragsprobleem. Wij bieden praktijk-, vmbo- en havo onderwijs. Onze school bestaat uit vijf afdelingen. Iedere afdeling wordt aangestuurd door een teamleider en aan iedere afdeling is een zorgcoördinator gekoppeld. De onderbouw van onze vmbo/ havo-afdeling bestaat uit negen groepen. Sinds 2017 zijn we gehuisvest op een nieuwe locatie in Amsterdam Venserpolder en hebben we 280 leerlingen die veelal een traject op maat volgen. Binnen de school werken naast docenten ook ondersteuners met expertise op verschillende vakgebieden. Te denken valt aan specialistische jeugdhulp speciaal onderwijs (SJSO), Altra, Levvel en Reade. 

Takenpakket zorgcoördinator
Het veelzijdige takenpakket bestaat onder meer uit: 
 • ondersteuning van docenten en medewerkers bij het vormgeven van het onderwijs zodat onze leerlingen hier maximaal van kunnen profiteren; 
 • ondersteuning van ouders, leerlingen en medewerkers bij hulpvragen rondom gedrag en ontwikkeling;
 • het cyclisch planmatig vormgeven en aansturen van de zorgcyclus; 
 • het vormgeven van de zorgstructuur binnen de school (basisaanbod, extra ondersteuningsaanbod en intensief ondersteuningsaanbod);
 • wekelijkse deelname aan commissie van begeleiding (CvB) en zorgoverleg.

Functie-eisen

Functie-eisen / eisen aan de kandidaat:
Je beschikt over een afgeronde gedragswetenschappelijke opleiding (psychologie of orthopedagogiek) en je beschikt over relevante ervaring, maar in ieder geval over de juiste persoonskenmerken (zie hieronder). Je bent communicatief en sociaal vaardig in het contact met onder andere leerlingen, ouders, collega’s en externe specialisten. Daarnaast beschik je over de juiste persoonskenmerken. Wij verstaan daaronder:
 • proactieve houding en toont initiatief;
 • geduldig en flexibel;
 • kan goed samenwerken;
 • gevoel voor humor;
 • goed relativeringsvermogen;
 • open en lerende houding.
Nee

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden we?
Je wordt ingeschaald conform het functieboek van stichting Orion en conform cao.
Voortgezet speciaal onderwijs
Speciaal
Openbaar
280 Leerlingen
Voor wie?
Langdurig zieke leerlingen
Het doel van Orion College Drostenburg is om alle leerlingen het onderwijs te bieden dat voor hen het beste is. Daarbij sluiten we aan bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Het motto daarbij is: 'Speciaal waar nodig, gewoon als het kan’.

Voor langdurig zieke leerlingen kan een schooldag erg belastend zijn. Met als gevolg een hoog verzuim en daardoor misschien achterstand in de lesstof. Op onze locaties is verpleegkundige zorg aanwezig om langdurig zieke leerlingen ondersteuning te bieden. De verpleegkundige kan bijvoorbeeld helpen bij het instellen van diabetes of de belastbaarheid van een leerling in kaart brengen. Doordat een leerling zo goed in de gaten wordt gehouden, gaat de ziekte niet ten koste van de schoolresultaten. 

Lichamelijk beperkte leerlingen
Lichamelijk beperkte leerlingen zijn beperkt in hun motorische vaardigheden. Daarnaast is er vaak sprake van een wisselend energieniveau. Dat vraagt soms aanpassingen aan bijvoorbeeld het gebouw, het lesmateriaal of het rooster. Door dergelijke aanpassingen worden de belemmeringen voor het onderwijs zoveel mogelijk weggenomen. We werken intensief samen met Reade waardoor revalidatietherapie op school mogelijk is. 

Leerlingen met internaliserende gedragsproblemen
In bepaalde gevallen kan ook een leerling met internaliserende gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek bij ons terecht. Internaliserend wil zeggen dat het gedrag niet op anderen gericht is. Dit kunnen bijvoorbeeld leerlingen zijn met een stoornis in het autistisch spectrum of met extreme angstklachten.

Adresgegevens

Drostenburg 5B
1102 AM Amsterdam
Noord-Holland, Nederland
Route plannen