Gedragswetenschapper: master orthopedagoog of psycholoog

Prof. Fritz Redlschool
23-05-2023
Parttime of fulltime
23-06-2023
0,6 - 1,0 fte
z.s.m.
Nee

Vacature omschrijving

Gaat jouw hart sneller kloppen van  out of the box  denken binnen het onderwijs?
Heb je een groot hart voor jongeren met meerdere uitdagingen op verschillende ontwikkelgebieden?
Lees dan verder.  
 
Voor het VSO zoeken wij een Gedragswetenschapper: master orthopedagoog of psycholoog
(bepaalde tijd, met uitzicht op vast) 
  
Wie zijn wij?
Onze VSO-afdeling biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met internaliserende gedragshulpvragen.De kerntaak van het VSO op de Fritz Redlschool is het weer op gang brengen van een gestagneerde of onderbroken onderwijsontwikkeling. De gedragswetenschapper is tijdens het kortdurende verblijf van de leerling op de Fritz Redl school actief betrokken bij de leerling op school (ouders, leraar, klas) en op bovenschool niveau (bestuur, SWV, (s)GGZ en gemeente).
De gedragswetenschapper op de Fritz Redl school bevordert de deskundigheid en handelingsbekwaamheid van leraren en andere professionals ten aanzien van gedragsvraagstukken en psychosociaal welbevinden van leerlingen met complexe psychiatrische problematiek en functioneert op het snijvlak zorg en onderwijs.

Werkzaamheden

Diagnostische trajecten en leerlingbegeleiding
 • Begeleidt de instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen en geeft adviezen
 • Verricht psychodiagnostisch onderzoek en analyseert de bevindingen.
 • Geeft handelingsgerichte adviezen voor de behandeling en begeleiding van leerlingen.
 • Draagt zorg voor het opstellen en actualiseren van het ontwikkelingsperspectief (OPP) en coördineert de uitvoering hiervan.
 • Registreert en rapporteert de voortgang in nauwe samenwerking met (specialistische) GGZ.
 • Past actief wetenschappelijk onderbouwde interventies en/of methodes toe in het ondersteuningsaanbod van de leerling op school.
 • Neemt deel aan de Commissie van Begeleiding (CvB).
 • Maakt de vertaalslag van psychodiagnostische gegevens naar onderwijsbehoeften in de school.
 • Stelt deskundigenadviezen voor leerlingen op t.b.v. TLV-aanvragen. 

Functie-eisen

Wat vragen we van jou?
 • Je bent in het bezit van een psychologie of orthopedagogiek (WO niveau) diploma
 • Brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding
 • Gespecialiseerde kennis op het gebied van kennis van psychopathologie, psychische stoornissen en ontwikkelingspsychologie
 • Vaardig in het begeleiden van diverse betrokkenen (leerling, ouder(s), kernpartners en (s)GGZ)Een flexibele instelling en gericht op samenwerken
 • Een toegankelijke persoonlijkheid met goede verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
Nee

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:  
 • Een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer
 • Goede begeleiding en ruime mogelijkheden voor verdere professionele en persoonlijke ontplooiing 
 • Een organisatie die professioneel betrokken is bij de leerling en zijn leefomgeving. 
 • Een lerende organisatie waarin persoonlijke groei een belangrijk aandachtspunt is. 
 • Voldoende mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen binnen een zelfsturend team met ambitieuze collega’s  
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO PO


 
Speciaal (basis) onderwijs
Speciaal
Algemeen bijzonder
84 Leerlingen
Gaat jouw hart sneller kloppen van out of de box denken binnen het onderwijs? Heb je een groot hart voor jongeren met meerdere uitdagingen op verschillende vlakken? Wil je naast lesgeven met de jongeren een plan maken om weer tot ontwikkeling te komen? Lees dan verder.

De Prof. Fritz Redlschool
De Prof. Fritz Redlschool is een unieke school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs in de regio. 

Onze kerntaak is het weer op gang brengen van een gestagneerde onderwijsontwikkeling, om daarna doorgeschakeld te worden. De leerling wordt geschakeld naar de school van herkomst, een andere reguliere school of naar een andere vorm van speciaal onderwijs of dagbesteding.

De kracht van de Fritz Redlschool is om samen met de leerling en betrokkenen op zoek te gaan naar een passende onderwijsbenadering. Hierin werken we samen met de GGZ, waar diagnostiek en behandeling plaatsvindt.

Wij vertalen de expertise vanuit de GGZ naar de onderwijssituatie. We richten ons op het versterken van school- en leer voorwaardelijke vaardigheden van de leerlingen, zodat zij na hun verblijf op de Fritz Redlschool weer thuisnabij onderwijs kunnen volgen. We zijn daarmee een schakelschool. Dat betekent dat onze leerlingen na verloop van tijd onze school weer verlaten. We richten ons niet alleen op onze leerlingen maar ook op hun ouders, verzorgers, leerkrachten op scholen en andere betrokkenen waarmee we kennis en vaardigheden delen.

Onze school bestaat uit vier afdelingen: het SO, het VSO, het Thuiszittersteam en Expertiseteam Fritz.

Adresgegevens

Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Utrecht, Nederland
Route plannen