VeenLanden College

Onderdeel van: Stichting Cedergroep - Mijdrecht
Voortgezet onderwijs
Protestants-Christelijk
1.700 Leerlingen

Omschrijving van VeenLanden College

Welkom op het VeenLanden College
voor mavo | havo | atheneum

Op het VeenLanden College werken we vanuit de volgende kernwaarden:

Verantwoordelijkheid
Dit betekent voor ons:
• ruimte geven en nemen, binnen duidelijke kaders;
• richting leerlingen, ouders en medewerkers;
• mogelijk gemaakt door het geven van constructieve feedback;
• waardoor leerlingen leren bewuste keuzes te maken en om hulp durven te vragen.

Persoonlijke groei
Dit betekent voor ons:
• een onderwijsaanbod op maat met mogelijkheden tot versnelling, verbreding en verdieping;
• met in de lessen en ons mentoraat aandacht voor persoonsvorming;
• binnen een veilig leer- en werkklimaat waarin fouten maken mag en kansen worden geboden.

Zorgzaamheid
Dit betekent voor ons:
• een gemeenschap met aandacht en oog voor elkaar;
• een omgeving waarin mensen behulpzaam zijn;
• met en van elkaar leren;
• samen het beste onderwijs mogelijk te maken.

Onze ambities voor de komende jaren:

  1. Een interactief onderwijsaanbod met specifieke aandacht voor techniekonderwijs, tot stand gebracht in samenwerking met het bedrijfsleven.
  2. Gepersonaliseerd onderwijs op maat waarin kansen worden geboden aan leerlingen en het mogelijk is om te versnellen, verbreden en te verdiepen.
  3. Betekenisvol onderwijs waarvan reflectie op het eigen leerproces een integraal onderdeel vormt.
  4. Onderwijs waarin leerlingen worden begeleid in het nemen van regie op hun eigen leerproces.
  5. Elke leerling heeft een eigen device waarmee blended learning kan worden toegepast.
Naast deze doelstellingen hebben wij doelstellingen geformuleerd die ook van belang zijn met het oog op de identiteit en missie van de school.)

Missie

Missie

Op het VeenLanden College zien wij het als onze taak om leerlingen kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden met aandacht voor kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Het is ons doel om leerlingen goed voor te bereiden op een vervolgstudie en deelname aan de maatschappij van de toekomst. Ons uitgangspunt hierbij is dat we samen werken met de leerlingen én hun ouders. Onze school vormt een gemeenschap waarin we met en van elkaar leren.

Visie

Visie

Onze visie op het onderwijs dat wij verzorgen, is dat we leerlingen begeleiden bij het nemen van regie op het eigen leerproces. Dit doen we door ons pedagogisch-didactisch handelen hier op aan te laten sluiten; we werken vanuit een veilig leerklimaat waarbinnen het maken van fouten normaal is. We geven leerlingen de kans om hun talenten te ontwikkelen door ons vakkenaanbod hier op aan te passen en kansen te bieden; onderwijs op maat. Tevens leggen we in ons onderwijs de nadruk op reflectie op aangeleerde vaardigheden en opgedane kennis en de betekenis hiervan voor het vervolgonderwijs en de wereld van morgen.


Adresgegevens

Diamant 9
3641 XR Mijdrecht
Utrecht, Nederland
Route plannen

Vacatures van VeenLanden College

{"total":1,"sectoren":{"2":1},"vakken":{"300":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":1,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":1,"-1":0},"dienstverband":{"3":1,"-1":0},"zijInstroom":{"1":0,"2":1,"-1":0},"onderwijsTypen":{"1":1,"-1":0},"bevoegdHeden":{"5":1,"-1":0},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":0,"30":1},"functieSoorten":{"3":1},"provincies":{"8":1}}
1 onderwijsvacatures
SLUIT BINNENKORT
SLUIT BINNENKORT
20 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
na de herfstvakantie
Parttime 0,6 - 0,8 FTE