Het Heerenlanden

Onderdeel van: Stichting CVO-AV - LEERDAM
Voortgezet onderwijs
Protestants-Christelijk
1.400 Leerlingen

Omschrijving van Het Heerenlanden

Het Heerenlanden | Wie wij zijn
Doe wat telt! Voor iedereen.
Wat je levensovertuiging of religieuze achtergrond ook is. Het Heerenlanden is een open protestants-christelijke school voor mavo, havo, vwo en tweetalig onderwijs. Iedere leerling en collega komt tot bloei in de relatie met de ander. De docenten werken vanuit kennis en kracht en gaan graag in gesprek over elkaars achtergrond. Op Het Heerenlanden investeren we extra in onze examenvoorbereiding. We zijn trots dat wij iedere dag streven naar kwalitatief goed onderwijs met de bijbehorende hoge slagingspercentages. Wij geloven in verscheidenheid en ruimte voor verbinding.

Missie

 CVO-AV staat voor inspirerend en toekomstgericht onderwijs waar: 

 • optimaal gebruik wordt gemaakt van de kracht van voorbeelden: voorbeelden om aan te spiegelen of om na te volgen;
 • jongeren zich ontplooien tot ontwikkelingsvaardige volwassenen, die weten waarin ze een voorbeeld zijn en die voldoende toegerust zijn met kennis en vaardigheden om hun leven zelfstandig en met vertrouwen in te vullen;
 • jongeren in aanraking worden gebracht met de Bijbel en de betekenis die Jezus Christus en zijn voorbeeld kunnen hebben voor henzelf en de wereld.

Visie

We zien de school als bron van positieve voorbeeldvorming

We helpen iedereen een zo krachtig mogelijk voorbeeld te zijn, door:

 • ons in alles te richten op
  – relatie en verbondenheid,
  – autonomie-ondersteuning en
  – competentieversterking;
 • diversiteit en ontwikkeling als krachtig en kansrijk te zien en
 • te zien waarin iemand een voorbeeld voor een ander kan zijn.

Adresgegevens

Eksterlaan 48
4143 AC LEERDAM
Utrecht, Nederland
Route plannen

Vacatures van Het Heerenlanden

{"total":1,"sectoren":{"2":1},"vakken":{"13":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":1,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":0,"-1":1},"dienstverband":{"-1":1},"zijInstroom":{"1":0,"2":0,"-1":1},"onderwijsTypen":{"1":1,"-1":0},"bevoegdHeden":{"-1":1},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":0,"30":0},"functieSoorten":{"1":1},"provincies":{"8":1}}
1 onderwijsvacatures
106 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
1-8-2023
0,6000 fte