Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Den Haag
Voortgezet onderwijs
Protestants-Christelijk
880 Leerlingen
85 Medewerkers

Zelf denken, Samen doen.

Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (afgekort VCL) is een school voor havo, atheneum en gymnasium. 'Zelf denken, samen doen' - is het motto van het VCL. Op het VCL vinden we het belangrijk dat leerlingen hun eigen mening vormen. Dat ze ideeën ontwikkelen en uitvinden wat ze waard zijn. Het VCL geeft leerlingen ruimte om zich te ontplooien. Leerlingen ontdekken bij ons wat waardevol is, voor zichzelf, maar ook voor anderen.

De school telt ongeveer 880 leerlingen en 85 medewerkers.

Missie

Het VCL stimuleert, prikkelt en ondersteunt leerlingen om hun kennis en vaardigheden breed te ontwikkelen, een eigen koers te bepalen en positief bij te dragen aan een voortdurend veranderende samenleving.

Het VCL leidt leerlingen op tot bewuste burgers, in de wereld van vandaag én de wereld van morgen; zelfstandige en maatschappelijk betrokken jongeren die met vertrouwen en een open blik de wereld om hen heen benaderen. Op het VCL gaat kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig onderwijs samen met een plezierige sfeer en met oprechte aandacht voor elkaar. Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid nemen en worden uitgedaagd om positief-kritisch bij te dragen aan een voortdurend veranderende samenleving.


Kernwaarden: wat zijn onze drijfveren, overtuigingen en richtlijnen?

Kernwaarden geven aan waar wij voor staan en wat wij belangrijk en betekenisvol vinden. Het zijn de drijfveren, overtuigingen en richtlijnen die ten grondslag liggen aan dagelijks denken en handelen. Kernwaarden leggen de basis voor de wijze waarop wij ons verbinden met elkaar en met de wereld om ons heen. Onze kernwaarden zijn: vrijzinnig, open, ondernemend en verbindend.


Vrijzinnig: we denken zelf

Bij ons mag je een eigen mening hebben. We leren je om deze te onderbouwen door te onderzoeken en na te denken.

Door je eigen koers te varen ga je (van)zelf ervaren wat wel en niet werkt. Bij ons kun je groeien door van je fouten te leren.

We bieden volop ruimte voor eigen initiatief en creatieve ideeën. We dagen je uit om een eigen kijk te ontwikkelen en stimuleren eigenaarschap.


Open: we omarmen anders denken

Bij ons kan en mag iedereen zichzelf zijn en voelt iedereen zich thuis. We hebben respect voor andermans achtergrond en opvattingen.

We zijn nieuwsgierig naar de ideeën van anderen. Dit helpt ons om onze eigen inzichten te toetsen en om de wereld om ons heen (nog beter) te begrijpen.

We hebben een flexibele geest en luisteren naar feedback. We zijn bereid ons aan te passen aan veranderingen op school én in de samenleving.


Ondernemend: we halen het beste in onszelf en elkaar naar boven

We denken vanuit kansen en daaruit ontstaat positieve energie. Onze bevlogenheid werkt aanstekelijk, zowel binnen als buiten de school.

We zien wat er beter kan en nemen graag het initiatief. We geven het goede voorbeeld en maken waar wat we beloven.

We zijn ambitieus en resultaatgericht. We durven verantwoordelijkheid te nemen om zaken aan te pakken, voor onszelf en voor anderen.


Verbindend: we bouwen relaties op om samen verder te komen

We zien dat iedereen uniek is, erkennen ieders verschillende behoeften en doen onze best deze te begrijpen. Anderen komen ons tegemoet omdat we onszelf kwetsbaar durven opstellen.

We zien dat we meer bereiken door samen te werken en we komen in actie voor een ander als we voelen dat dat nodig is.

We zoeken een blijvende verbinding met mensen, projecten en organisaties in en buiten de stad, op zoek naar mogelijkheden om met inzet van onze talenten ook een maatschappelijke bijdrage te leveren.

Visie

Het VCL is een zelfstandig, overzichtelijk, toegankelijk, veilig en zeer goed aangeschreven lyceum voor de regio Haaglanden. De school is voor leerlingen die het beste uit zichzelf willen halen en verantwoordelijkheid willen leren nemen, en voor bevlogen medewerkers die daaraan willen bijdragen.

Om deze visie vorm te geven, heeft het VCL heeft zes uitgangspunten geformuleerd die als een rode draad door onderwijs en organisatie heen lopen en richting geven aan de manier waarop de school georganiseerd is. We hebben de uitgangspunten uitgewerkt in de zes hoofdstukken van dit schoolplan:
 

De school

Het VCL ontwikkelt zich voortdurend als school voor voortgezet onderwijs, met oog voor de veranderingen in de samenleving en de uitdagingen én mogelijkheden die daaruit voortvloeien. Het onderwijs ontwikkelt zich op basis van vernieuwende didactiek, pedagogiek en differentiatie.
 

Een krachtige leeromgeving

Het VCL biedt een krachtige leeromgeving met kundige en bevlogen medewerkers en moderne faciliteiten.
 

Regie over het eigen leerproces

Leerlingen leren stapsgewijs de regie te nemen over hun eigen leerproces en hun mogelijkheden en interesses te ontdekken, en het beste uit zichzelf te halen, waarbij zij rekening houden met onderlinge verschillen.
 

Burgerschap

Kwalificatie, socialisatie en subjectificatie volgens pedagoog Gert Biesta: leerlingen zijn zich bewust van de grotere vraagstukken om hen heen, en we stimuleren hen om daar tijdens en na hun schoolperiode over na te denken en er met anderen een positieve bijdrage aan te leveren.
 

Het personeel

Ambitieuze medewerkers voelen zich aangetrokken tot de uitgangspunten, doelstellingen en werksfeer van het VCL, ook omdat zij de waarde zien van de mogelijkheden die we bieden voor een leven lang ontwikkelen.
 

De ouders

De oudergemeenschap is goed geïnformeerd, voelt zich betrokken bij het reilen en zeilen van de school en draagt met middelen, kennis en contacten concreet bij aan de doelstellingen van het VCL.

Werkomgeving

Het VCL is hecht veel waarde aan haar tradities, gecombineerd een modern en fris blik op de toekomst. Dit is terug te zien aan de locatie. De monumentale villa is middels een loopbrug gekoppeld aan het moderne nieuwbouwpand, voorzien van de laatste innovaties en faciliteiten. Zowel de leerlingen als de medewerkers zijn trots op het gebouw dat midden in de mooie wijk het Van Stolkpark ligt. De locatie is goed te bereiken met de auto, fiets en openbaar vervoer.

Adresgegevens

Van Stolkweg 35
2585 JN Den Haag
Zuid-Holland, Nederland
Route plannen

Vacatures van Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

{"total":2,"sectoren":{"2":2},"vakken":{"84":1,"76":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":2,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":1,"-1":0},"dienstverband":{"3":1,"1":1,"-1":0},"zijInstroom":{"1":1,"2":0,"-1":1},"onderwijsTypen":{"1":2,"-1":0},"bevoegdHeden":{"1":1,"-1":1},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":0,"30":2},"functieSoorten":{"3":1,"1":1},"provincies":{"7":2}}
2 onderwijsvacatures
11 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
in overleg
Parttime 0,5 - 0,6 fte
18 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
zo snel mogelijk
Parttime of fulltime 0,4 - 0,6 fte