Pontis Onderwijsgroep

Schagen
Schagen
Voortgezet onderwijs
Openbaar
5.834 Leerlingen
4 Locaties

Pontis Onderwijsgroep - Samen voor verbinding en voortuitgang

Wij zijn Pontis
Het Trinitas College en het Regius College zijn per 1 januari 2022 bestuurlijk gefuseerd en gaan verder onder de vlag van de Pontis Onderwijsgroep. Door de fusie bundelen de scholen de gedeelde ambities ten aanzien van onderwijskwaliteit, de breedte van het onderwijsaanbod, de kwaliteit van de ondersteunende diensten en aantrekkelijk werkgeverschap.
 
Pontis is afgeleid van het Latijnse woord voor brug. De Pontis Onderwijsgroep zorgt voor verbinding en slaat, op basis van de sterke pijlers van onze scholen, een brug naar onze gezamenlijke toekomst. En waar een brug wordt gebouwd kan men verder, komen mensen bij elkaar en kan de omgeving groeien.

Onze scholen
Onze vier scholen staan in de regio bekend vanwege hun kwaliteit van het onderwijs, de breedte van hun aanbod en de goede begeleiding van leerlingen. Op al onze scholen zijn er volop keuzemogelijkheden. Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op hun eigen succesvolle en mooie toekomst.

 

Missie

Missie en visie
De Pontis Onderwijsgroep (Pontis) is een stabiele, betekenisvolle onderwijsorganisatie. De scholen staan in de regio bekend vanwege de hoge kwaliteit van het onderwijs, de breedte van hun aanbod en de goede begeleiding van alle leerlingen. Pontis heeft de ambitie om zichzelf, het onderwijs en de leerlingen te blijven ontwikkelen. Het onderwijs van vandaag is niet per definitie het beste onderwijs voor morgen. Nieuwe uitdagingen lonken. Meer maatwerk, flexibilisering en innoveren passen in het toekomstbeeld. Uitgangspunt blijft dat alle leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op hun eigen succesvolle en gelukkige toekomst. Om deze ambities waar te maken werkt Pontis intensief samen met partners in de omgeving. Voor overheden, collega-besturen, samenwerkingsverbanden en andere kern- en ketenpartijen is Pontis een betrouwbare samenwerkingspartner.

Werkomgeving

De Pontis Onderwijsgroep, een stichting voor openbaar en katholiek onderwijs, is de rechtspersoon waaronder de vier scholen van het Trinitas College en het Regius College ressorteren. De stichting heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Kwaliteit en verantwoording
De Pontis Onderwijsgroep werkt voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs. Op een systematische wijze gaan we na of we waarmaken wat we beloven en of we voldoen aan de eisen die aan ons gesteld zijn. We voeren hierover gesprekken met leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht (interne toezichthouder) en andere partners. Het stelsel van kwaliteitszorg is uitgewerkt in de schoolplannen.
 

Onze scholen

Meer scholen tonen

Adresgegevens

Postbus 282
1740 AG Schagen
Noord-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Vacatures van Pontis Onderwijsgroep

{"total":3,"sectoren":{"2":3},"vakken":{"52":1,"67":1,"80":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":0,"2":3},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":2,"-1":0},"dienstverband":{"3":2,"1":1,"-1":0},"zijInstroom":{"1":0,"2":2,"-1":1},"onderwijsTypen":{"1":3,"-1":0},"bevoegdHeden":{"1":3,"-1":0},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":2,"30":3},"functieSoorten":{"1":3},"provincies":{"6":3}}
3 onderwijsvacatures
6 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
1 mei 2024
Parttime of fulltime 0,8 - 1,0 fte
7 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
Zo spoedig mogelijk
Parttime 0,6 - 0,7 fte
29 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
26-02-2024 (of in overleg)
Parttime 0.4 fte