Montessori Wereldwijs

Montessori Wereldwijs

Rotterdam
Basisonderwijs
Algemeen bijzonder
130 Leerlingen
18 Medewerkers

Montessori Wereldwijs

Welkom bij Montessori Wereldwijs in de levendige wijk Charlois! Wij zijn een montessorischool die zich richt op de ontwikkeling van kinderen tot wereldburgers. Op onze school vinden wij het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontwikkelen in een veilige en stimulerende omgeving.

Bij Montessori Wereldwijs bieden we onderwijs op maat waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit doen we aan de hand van de montessori pedagogiek en didactiek, waarbij we kinderen stimuleren om zelfstandig te leren en te ontdekken. Daarnaast hebben we aandacht voor wereldburgerschap en duurzaamheid, waarbij we kinderen leren om respectvol om te gaan met zichzelf, anderen en de wereld om hen heen.

Ons team bestaat uit betrokken leerkrachten die zich iedere dag inzetten voor het beste onderwijs voor onze leerlingen. We bieden een breed scala aan activiteiten en projecten, waarbij we ook samenwerken met lokale partners om onze leerlingen een zo breed mogelijke ontwikkeling te bieden.

Bij Montessori Wereldwijs hebben we oog voor de individuele behoeften en talenten van iedere leerling. We streven ernaar om kinderen te begeleiden naar hun volle potentieel, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers.

Missie

Omdat wereldburgerschap een WERKwoord is, je moet het doen en ervaren. Het burgerschapsonderwijs op Montessori Wereldwijs vindt op een interactieve en geïntegreerde wijze plaats. Dat wil zeggen dat de leerlijnen Wereldoriëntatie, taal en sociaal emotionele ontwikkeling naast de leerlijnen en doelen van een thema worden gelegd. Op deze wijze wordt er samenhang gebracht in het aanbod en dat maakt het onderwijs betekenisvol en rijk.

Visie

Op Montessori Wereldwijs werken en leren wij samen vanuit innerlijke vrede en harmonie om ons als toekomstgerichte en proactieve wereldburgers in te zetten voor een inclusieve, rechtvaardige en vreedzame wereld. Wereldburgerschap is voor ons een paraplubegrip voor de hele persoonsvorming van het kind, de totale mens. Als we het over wereldburgerschap hebben, hebben we het over alle dimensies van een persoon en alle daaraan gerelateerde behoeftes. Een mens bestaat niet alleen uit een lichaam,
verstand, gevoel of ziel, maar is een samensmelting van al deze onderdelen. Pas als rekening wordt gehouden met al deze aspecten, als aan al hun behoeftes tegemoet wordt gekomen en mensen beoordeeld worden op het totaal, zullen ze daadwerkelijk gelukkig en succesvol worden. Het gaat dus om de cognitieve, sociaal-emotionele en gedragsontwikkeling, met andere woorden hoofd, hart en handen, inclusief de morele ontwikkeling en karaktervorming. Wij willen dat kennis weerklank vindt in de harten van kinderen, dat het wordt omgezet in vaardigheden en gedrag en voor zover dat in hun bereik ligt in activiteiten. Dit alles met het oog op de intrinsieke motivatie bij leerlingen te ontwikkelen, zodat zij zich ook actief willen inzetten voor de medemensen, de natuur en de wereld.

Werkomgeving

Onze school is een van de scholen van de Stichting Interregionaal Onderwijs Zaanstad. Op dit moment gaat school uit van een leerstofjaarklassensysteem en in enkele gevallen worden er combinatieklassen gevormd, soms is er sprake van parallelklassen. De indeling van klassen vindt dan plaats op basis van een sociogram. Vanaf het maart 2023 zijn we gestart met het montessorionderwijs.

Het schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de
dagelijkse gang van zaken. Onze ambities zijn:
1. De school ziet er verzorgd uit;
2. De school is een veilige school;
3. Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om;
4. De school organiseert jaarlijks twee ouderavonden (thema-avonden)
5. Ouders participeren bij diverse activiteiten'.

Adresgegevens

Van Eversdijckstraat, 31
3083 30 Rotterdam
Zuid-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand