Valkenheuvel

Onderdeel van: Het Sticht - Driebergen
Basisonderwijs
Rooms-Katholiek
120 Leerlingen

Omschrijving van Valkenheuvel

De Valkenheuvel is een kleinschalige Dalton basisschool met een internationaal lokaal imago. De missie van onze school is: "Samen Scholen, Samen Leven".
De Valkenheuvel is een kleine school waar 's ochtends in kleine groepen instructie wordt gegeven. 's Middags wordt in units aan projecten gewerkt. Op deze manier kunnen we optimaal individuele aandacht geven. Onze Dalton kernwaarden zijn hierbij leidend: zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie.

Op onze school bereiden wij de leerlingen voor op een samenleving die voortdurend veranderd. Kinderen worden op steeds jongere leeftijd geconfronteerd met hetgeen er in groter verband in de wereld gebeurt via alle media en via de toenemende pluriformiteit van onze samenleving. Wij willen de leerlingen een steeds verder groeiende mate van verantwoordelijkheid geven voor hun eigen leerproces naarmate zij ouder worden. De leerlingen worden van jongs af aan vertrouwd gemaakt met hun verantwoordelijkheid voor de groep en voor elkaar. Zij leren samenwerken met iedereen en zij leren elkaar te helpen.
 
De Valkenheuvel wil de missie vervullen door middel van het Daltononderwijs. Met het onderwijs op onze school willen we bereiken dat onze leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan kritisch naar zichzelf kunnen kijken en zich bewust zijn van de eigen drijfveren. Een kind kan steeds meer aangeven hoe, wanneer en wat hij of zij wil leren op een zeker moment. Op die wijze denken wij een grotere betrokkenheid bij kinderen te realiseren en dus ook een groter leerrendement. Tevens geloven wij dat wij op deze manier de kinderen maximaal voorbereiden op hetgeen zij later in de samenleving nodig hebben om te slagen. Wij denken kinderen een goede basis te geven als zij vanaf een jonge leeftijd vertrouwd zijn met verschillende kinderen met diverse achtergronden. Wij willen een leer- en leefgemeenschap zijn waarin verschillend denken, verschillende keuzes maken en verschillend leven een gegeven zijn. Onze leerlingen treden andere mensen open, nieuwsgierig en zonder vooroordelen tegemoet.

Adresgegevens

Jagerspad 4
3972 XL Driebergen
Utrecht, Nederland
Route plannen

Vacatures van Valkenheuvel

{"total":1,"sectoren":{"1":1},"vakken":{"102":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":1,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":1,"-1":0},"dienstverband":{"3":1,"-1":0},"zijInstroom":{"1":1,"2":0,"-1":0},"onderwijsTypen":{"3":1,"-1":0},"bevoegdHeden":{"-1":1},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":1,"30":1},"functieSoorten":{"1":1}}
1 onderwijsvacatures