Haarlemmermeer Lyceum

Haarlemmermeer Lyceum

Onderdeel van: Dunamare - Hoofddorp
Voortgezet onderwijs
Openbaar
1.200 Leerlingen

Omschrijving van Haarlemmermeer Lyceum

Het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp is één school met twee locaties .  
Op het HLML Tweetalig bieden we tweetalig onderwijs (m/h/v) en het HLML Dalton is het aanbod daltononderwijs (h/v). Er is veel aandacht voor buitenschoolse activiteiten zoals cultuur, sport en projecten.

In 2013 kreeg de school bovendien de LOOT-status. Dit betekent dat het Haarlemmermeer Lyceum toptalenten de mogelijkheid biedt om topsport en onderwijs goed te combineren. Sinds 2017 is het Haarlemmermeer Lyceum ook een gecertificeerde daltonschool en wij zijn de vierde school in Nederland die gecertificeerd is als TTO school voor mavo/havo en vwo.

Het Haarlemmermeer Lyceum is een openbare school. Het Lyceum wil een school zijn voor alle leerlingen ongeacht hun afkomst, levensovertuiging of geloofsrichting. Alle leerlingen die voldoen aan de toelatingscriteria en die onze normen en waarden, zoals verantwoordelijkheid, tolerantie, rechtvaardigheid en eerlijkheid respecteren zijn welkom.

Bijzonderheden

Het Haarlemmermeer Lyceum kent twee sterke onderwijsprofielen. 
Daltononderwijs havo/vwo en Tweetalig Onderwijs mavo/havo/vwo.
Het Haarlemmermeer Lyceum heeft een LOOT-status (Topsporttalentschool) en is Opleidingsschool.
Ons onderwijs is voortdurend in beweging. We investeren ook met overtuiging in ontwikkeling en (na)scholing voor het personeel.

Adresgegevens

Baron De Coubertinlaan 2
2134 CG Hoofddorp
Noord-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand