Basisschool Cosmicus

Den Haag
Basisonderwijs
Algemeen bijzonder
141 Leerlingen

Omschrijving van Basisschool Cosmicus

Basisschool Cosmicus is een samenwerkingsschool tussen Lucas Onderwijs en Cosmicus Onderwijs. De visie van de school is dat de Cosmicusleerlingen onderwezen worden tot ambitieuze wereldburgers. Vanuit deze visie streeft de school ernaar een natuurlijk kennisbaken, een ontmoetingsschool te zijn, waar op een zorgvuldige wijze met de ander wordt omgesprongen en waar iedereen met respect en vertrouwen wordt behandeld. Wij streven naar om de vaardigheden van leerlingen te ontwikkelen om een wereldburger te kunnen worden. Een wereldburger is liefdevol, toegewijd, verdraagzaam, rationeel, diepzinnig, sensitief, enthousiast, gretig en zuiver van hart, ziel en geweten.
 
Kenmerken Basisschool Cosmicus 
De basisschool heeft de volgende kenmerken:
 • UNESCO basisschool;
 • Cambridge School;
 • Gezonde school
 • Onderzoekend & Ontwerpend Leren (O&O leren);
 • Muziekeducatie;
 • Positief benaderen;
 • Cooperatief leren;
 • Kleinschalig (ongeveer 20 leerlingen per groep).
Het onderwijsstelsel laat zich niet alleen kenmerken door kennisvergaring, maar ook door leerlingen te stimuleren en te laten groeien op sociaal, emotioneel, creatief en motorisch vlak. Tijdens en buiten de lesuren wordt op diverse manieren aandacht besteed aan constructief sociaal gedrag, positieve betrokkenheid en een gezonde leefstijl van zowel de leerlingen als de personeelsleden van basisschool Cosmicus.

Bijzonderheden

UNESCO school
Bij wereldburgerschap start je altijd bij onderwerpen die de kinderen zelf aandragen of waarvan je weet dat ze bij hun leeftijd en belangstelling aansluiten. Je doet het op een manier die bij hen past en die binnen je lessen past.
Basisschool Cosmicus hanteert acht thema’s voor wereldburgerschap om in de loop van 8 basisschooljaren de leerlingen te onderwijzen en opvoeden als wereldburgers.
 • Mondiale betrokkenheid; Internationale handel. Eerlijke handel betaald het echte prijs. Nieuws van over de hele wereld.
 • Vrede en conflict; Vrienden maken, vrede maken. Ruzie oplossen zonder geweld. Vluchten naar veiligheid.
 • Identiteit; Wat maakt mij zo bijzonder. Wat delen we en waarin verschillen we? Respect voor verschillen in sekse: jongen, meisje, homo- en heteroseksueel.
 • Diversiteit; Omgaan met verschillen in geloof en cultuur. Omgaan met mensen met beperking.
 • Duurzame ontwikkeling; Geen vervuiling door fabrieken. Opwarming van de aarde. Vuile en schone energiebronnen.
 • Globalisering; Contact via www en sociaal media met de hele wereld. Waar komt mijn t-shirt vandaan? Verdeling rijkdom en armoede.
 • Mensenrechten; Recht om vrij te spelen. Recht om naar school te gaan en te leren. Vrijheid van denken en meningsuiting.
 • Verdeling; Recht op gezondheid en medische hulp. Recht op voldoende en gezond eten. Recht op voldoende geld om te kunnen leven.

Adresgegevens

's Gravenzandelaan 262
2512 JT Den Haag
Zuid-Holland, Nederland
Route plannen