Tjasker

Onderdeel van: Almeerse Scholen Groep - Almere
Basisonderwijs
Openbaar
200 Leerlingen
20 Medewerkers

Omschrijving van Tjasker

Almeerse Scholen Groep
De Almeerse Scholen Groep staat voor goed en divers onderwijs voor ieder kind tussen de 4 en 18 jaar. Ieder kind is anders, leert anders en ontwikkelt zich op een eigen manier. Door onze kwaliteit en diversiteit kunnen wij kinderen de basis- of middelbare school bieden die bij hem of haar past.
De Almeerse Scholen Groep is het onderwijsbestuur van 38 basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en acht scholen in het voortgezet onderwijs in Almere. Deze scholen werken nauw met elkaar samen.
Voor meer informatie over de Almeerse Scholen Groep: http://asg.asg-almere.nl/.

Werkomgeving

Onze school geeft onderwijs met een moderne inslag. De vakken rekenen,taal en lezen, hebben een duidelijke plek binnen het onderwijs. Deze vakken worden gegeven aan de hand van goede en bewezen methodes die aandacht schenken aan alle leerlingen op verschillende niveaus.
Wij bieden de kinderen een veilige en gestructureerde omgeving waarin wij de zorg en aandacht aan de kinderen geven die ze nodig hebben. Wij gaan uit van een vast onderwijsprogramma en binnen dit programma stemmen wij het onderwijs af op de individuele verschillen. Taal is het belangrijkste instrument. Het is zowel een doel op zich, als een middel om zoveel mogelijk ontwikkelingskansen voor kinderen te creëren.
Ons doel is alles uit de kinderen te halen wat mogelijk is, zodat de kinderen – wanneer ze onze school verlaten – optimaal hun verdere schoolloopbaan kunnen vervolgen.
Ons motto op De Tjasker is: “Samen verder”.
Samen kunnen leerkrachten en leerlingen verder komen dan alleen. Samen verder Ook in de omgang met elkaar komt “samen verder” goed naar voren.
Tijdens activiteiten door de gehele school is “samen verder” hartverwarmend. Kinderen uit hogere groepen worden gekoppeld aan kinderen uit lagere groepen en helpen elkaar. Met elkaar wordt ook tijdens projecten of feesten opgetreden, veelal op het grote podium in de middenruimte.
Onontbeerlijk is natuurlijk de samenwerking met ouders en/of verzorgers. Wanneer de school en de ouders en/of verzorgers goed met elkaar samenwerken, brengt dit het kind tot grotere hoogte. Communicatie is hierbij zeer belangrijk. Wij staan dan ook altijd open voor een gesprek en ambiëren actief ouderschap.
Andere organisaties waarmee wij samenwerken zijn de peuterspeelzaal en de voor– en naschoolse opvang. Peuterspeelzaal Speelmolen hanteert net als wij de methode Piramide. In deze methode komen alle ontwikkelingsgebieden aan de orde op het gebied van voorbereidend rekenen, taal, woordenschat en de grove- en fijne motoriek.
Dit vergemakkelijkt voor peuters de overgang naar groep 1 op De Tjasker. Door samenwerking met instanties op het gebied van sport, kunst, cultuur en natuur dragen wij er zorg voor dat de kinderen op een uitdagende manier met deze gebieden in aanraking komen.
Door een goed georganiseerde zorgstructuur waarin veel verschillende instanties samenwerken is het mogelijk de kinderen de zorg en aandacht te geven die nodig is. De Tjasker is midden in de Molenbuurt gelegen en de school wordt bezocht door kinderen uit de wijk en door kinderen uit naburige wijken. Wij willen een school zijn die “in” de buurt staat en wij werken dan ook nauw samen met andere organisaties in de Molenbuurt.  

Bijzonderheden

“Samen verder”
 
Openbare basisschool De Tjasker is een kleine sfeervolle school met 197 leerlingen gevestigd in de Molenbuurt in Almere-Buiten. 
 
De Tjasker heeft 8 groepen in de school en in de school gaan een warme sfeer en ontwikkeling hand in hand.
Onze school geeft traditioneel onderwijs met een moderne inslag. Resultaat staat bij ons voorop waarin de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen centraal staan. Wij bieden de kinderen een veilige en gestructureerde omgeving waarin wij de aandacht aan de kinderen geven die ze nodig hebben. We willen onze kinderen alle ontwikkelingskansen geven om zichzelf te ontwikkelen.


Adresgegevens

Buitenkruierstraat 2
1333 EB Almere
Flevoland, Nederland
Route plannen