Flierefluiter

Onderdeel van: Almeerse Scholen Groep - Almere
Basisonderwijs
Openbaar
400 Leerlingen

Omschrijving van Flierefluiter

Almeerse Scholen Groep
De Almeerse Scholen Groep staat voor goed en divers onderwijs voor ieder kind tussen de 4 en 18 jaar. Ieder kind is anders, leert anders en ontwikkelt zich op een eigen manier. Door onze kwaliteit en diversiteit kunnen wij kinderen de basis- of middelbare school bieden die bij hem of haar past.
De Almeerse Scholen Groep is het onderwijsbestuur van 38 basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en acht scholen in het voortgezet onderwijs in Almere. Deze scholen werken nauw met elkaar samen.
Voor meer informatie over de Almeerse Scholen Groep: http://asg.asg-almere.nl/.

Visie

Visie van De Flierefluiter
Onze leerlingen werken in een veilig pedagogisch klimaat en in een rijk didactische leeromgeving. Wij dagen ze uit zelfstandig oplossingen te zoeken om zich de leerstof eigen te maken, waarbij samenwerken een grote rol speelt. Wij stimuleren de leerlingen in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.
Vanzelfsprekend zijn er verschillen in de manier waarop de leerlingen zich de leerstof eigen maken. Hierbij kijken wij naar de verschillende talenten en leerniveaus.
Naast de cognitieve leergebieden nemen de creatieve vakken en het bewegingsonderwijs een belangrijke plek in.
Op grond daarvan zeggen wij dat wij staan voor:
  • realisatie van de kerndoelen van het basisonderwijs;
  • werken aan 21 -eeuwse vaardigheden;
  • welbevinden van leerlingen en medewerkers;
  • zelfstandigheid;
  • vrijheid;
  • verantwoordelijkheid en een kritische houding;
  • onderzoekend en ontwerpend leren;
  • respect voor elkaar;
  • leren samen om te gaan met verschillen;
  • het individuele kind nauwlettend volgen in zijn eigen ontwikkeling.
“Het samen leren, samen werken en zorg dragen voor elkaar met respect voor verschil in intelligentie en vaardigheden zijn essentiële voorwaarden voor iedereen in onze school”.
 

Adresgegevens

Bosgouw 235
1352 GW Almere
Flevoland, Nederland
Route plannen