Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur

Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur

Willemstad, Curaçao
Voortgezet onderwijs
Rooms-Katholiek
9.000 Leerlingen

Omschrijving van Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur

Het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) op Curaçao is verantwoordelijk voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met een Rooms-Katholieke grondslag.

Naast de reguliere scholen bieden we ook speciaal onderwijs in zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs.
Op onze 49 scholen leiden we 17.000 leerlingen op tot verantwoordelijke wereldburgers met zicht op eigen talenten. We bieden de leerlingen een veilige leeromgeving met ruimte voor ontplooiing. In totaal zijn er 1.200 medewerkers werkzaam. Hiermee is RKCS het grootste schoolbestuur op Curaçao.

Op de scholen staat maatwerk voor elke leerling centraal, zowel op het gebied van ‘leren’  als ‘zorg’. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling en groei van medewerkers.

Op 8 scholen in het primair onderwijs wordt in groep 1 t/m 4 gealfabetiseerd in het Papiamentu. Daarna is het Nederlands instructietaal. De overige 19 scholen alfabetiseren in het Nederlands. Voor alle scholen in het voortgezet onderwijs geldt Nederlands als instructietaal. Examens in zowel primair als voortgezet onderwijs zijn in de Nederlandse taal opgesteld.

Bijzonderheden

Op Curaçao hanteren we andere termen maar de schooltypen zijn vergelijkbaar met de scholen in Nederland.  

Zo gebruiken we de term ‘funderend onderwijs’ i.p.v. ‘primair onderwijs’.

Het voortgezet onderwijs bestaat uit de volgende onderwijsniveaus:  VSBO (=VMBO), HAVO/VWO en SBO (=MBO). De naamgeving in het speciaal onderwijs is gelijk aan die van Nederland. 

Duur lesuur voortgezet onderwijs: 45 minuten
Voor meer informatie: www.rkcs.org
 

Adresgegevens

Julianaplein 23
1234 xx Willemstad, Curaçao
BUITENLAND, Curaçao
Bereken woon-werk afstand