Het Hogeland College Uithuizen

Het Hogeland College Uithuizen

Onderdeel van: Het Hogeland College - Uithuizen
Voortgezet onderwijs
350 Leerlingen

Omschrijving van Het Hogeland College Uithuizen

Het Hogeland College Uithuizen voor dalton vmbo en tl-havo vormt samen met de vmbo-vestiging in Winsum en de havo vwo-vestiging in Warffum dé scholengemeenschap in Noord-Groningen. Met een team van een kleine 30 medewerkers verzorgen we het onderwijs voor ruim 300 leerlingen gebaseerd op de daltonwaarden:  zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en reflecteren. 
Voor de komende jaren hebben we ambitieuze plannen. Gedreven door de ambitie om thuisnabij kwalitatief goed onderwijs te blijven leveren, maken we mooie stappen in de ontwikkeling van ons onderwijs. We werken actief aan motiverend en betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen én docenten. Onder leiding van een regiegroep en de schoolleiding ontwikkelen we vormen van samenwerkend en thematisch leren. Daarin zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven en instellingen buiten de school. We willen het leren van iedere leerling mogelijk maken in een passende leeromgeving en daar hoort ook de kennismaking met de werkpraktijk bij. Deze ontwikkeling gaat samen met de gedeeltelijke nieuwbouw van onze vestiging, dat in het kader van bevingsbestendigheid in het komende schooljaar gaat plaatsvinden. 

 

Werkomgeving

Ons team bestaat uit een conrector, teamleider, rond de 20 docenten en enkele onderwijsondersteunende medewerkers. De school is kleinschalig, iedereen kent elkaar en we vinden het belangrijk om ons als team verder te professionaliseren en samen te werken aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Adresgegevens

Wilgenhof 36 (tijdelijk)
9989 ZG Uithuizen
Groningen, Nederland
Route plannen