St. Sg. Leonardo Da Vinci Leiden

St. Sg. Leonardo Da Vinci Leiden

Leiden
Leiden
Voortgezet onderwijs
Openbaar
3.050 Leerlingen
350 Medewerkers

Omschrijving van St. Sg. Leonardo Da Vinci Leiden

Scholengroep Leonardo da Vinci

De Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden bestaat momenteel uit vier scholen:

Het Leonardo College (mavo, havo, vwo, Topsport Talentschool) gevestigd aan de Telderskade en het Da Vinci College met de scholen Kagerstraat (mavo, havo, vwo, Technasium), Lammenschans (mavo, vmbo basis en kader) en het Da Vinci City College/ ISK. Wij zijn er trots op dat we ons opleidingsscholen van Ros Rijnland mogen noemen.

In welke richting een leerling zich ook ontwikkelt, er is binnen de Scholengroep Leonardo da Vinci altijd een opleiding die past. Voor denkers en doeners. Van sportief tot creatief. Elke school heeft haar eigen aanbod, sfeer en identiteit.

We werken allemaal vanuit dezelfde kernwaarden: gelijkwaardigheid, vrijheid, ontmoeting en diversiteit.

In onze scholen hechten we grote waarde aan:
 • kennisontwikkeling: een diploma in een toekomstgericht curriculum;
 • verbondenheid: individuele vorming binnen de groep en maatschappelijke vorming;
 • maatwerk: personalisatie en keuzevrijheid.
Ons onderwijs kenmerkt zich door betekenisvol leren, oog voor diversiteit en persoonlijke begeleiding op maat. Natuurlijk gelden er duidelijke regels, een voorwaarde voor een plezierig leer- en werkklimaat. Iedere leerling en medewerker moet zich veilig kunnen voelen.

We zoeken ambitieuze medewerkers die beschikken over een pro-actieve en flexibele instelling om vanuit de rol van docent of lid van het onderwijs ondersteunend personeel een bijdrage aan het ontwikkelen van ons onderwijs leveren.

Met onze vijf keuzes en vanuit onze kernwaarden maken wij bewust verbinding met onze thuisbasis. Wij zijn dé scholengroep voor openbaar onderwijs in Leiden. Onze vier scholen afzonderlijk en de groep als geheel geven de stad meerwaarde. Wij leren in en met onze omgeving. Vergroten de kansen van Leidse jongeren. En maken Leiden duurzamer. Onze vijf keuzes voor de toekomst hebben impact op de wereld om ons heen.

Missie

Wij leiden jongeren op tot zelfbewuste wereldburgers. Die verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes. Die actief bijdragen aan de plek waar ze wonen. En die duurzaam omgaan met de wereld. Aan hun ontwikkeling leveren wij een bijdrage, meer dan het uitdelen van een diploma. Dat zien we als onze maatschappelijke opdracht. In aansluiting op onderwijspedagoog Gert Biesta richten wij ons onderwijs op drie doelen:
 1. Kwalificatie: kennis en vaardigheden verwerven waarmee je aan de slag kunt in je werk en in je leven.
 2. Socialisatie: leren om maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en leren keuzes te maken, vanuit je eigen perspectief én dat van een ander.
 3. Persoonsvorming: ontdekken wat je belangrijk vindt en goed kunt, wat je wilt leren en hoe je je leven en je wereld wilt vormgeven.

Visie

Onze vijf keuzes voor de periode 2022-2026 luiden als volgt:
 1. Wij zijn bewust openbaar onderwijs
 2. De school als basis, de scholengroep als bonus
 3. Leren doe je overal
 4. Samen leren, individueel excelleren
 5. Duurzaam voorop lopen

Deze keuzes dagen ons uit een stap verder te zetten in het invullen van onze maatschappelijke  opdracht. Daarmee stimuleren ze de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen  en van onszelf als medewerkers. In de keuzes zijn onze vier kernwaarden zichtbaar.  

Werkomgeving

Leiden is onze thuisbasis. Het is een bijzondere stad om onderwijs in aan te bieden. In Leiden Kennisstad zijn alle onderwijsniveaus aanwezig, van voorschoolse educatie tot universiteit. Tal van vooraanstaande musea. Een bruisende cultuursector. Een ondernemend midden- en kleinbedrijf. Een groot, internationaal opererend bedrijfsleven, inclusief hoogwaardige biotechbedrijven. Daarnaast is Leiden de spil in een nauw samenwerkende regio.

Met onze vijf keuzes en vanuit onze kernwaarden maken wij bewust verbinding met die thuisbasis. Wij zijn dé scholengroep voor openbaar onderwijs in Leiden. Onze vier scholen afzonderlijk en de groep als geheel geven de stad meerwaarde. Wij leren in en met onze omgeving. Vergroten de kansen van Leidse jongeren. En maken Leiden duurzamer. Onze vijf keuzes voor de toekomst hebben impact op de wereld om ons heen.

Wij reiken de regio de hand. Vanuit een open houding werken we mee aan een sterke en duurzame regio. Waar het goed toeven is voor onze leerlingen. En voor jou als medewerker. 

Adresgegevens

Kagerstraat 7
2334 CP Leiden
Zuid-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Vacatures van St. Sg. Leonardo Da Vinci Leiden

{"total":9,"sectoren":{"2":9},"vakken":{"80":2,"16":1,"215":1,"21":1,"13":1,"67":1,"52":1,"238":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":0,"2":9},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":5,"-1":0},"dienstverband":{"3":5,"1":3,"-1":1},"zijInstroom":{"1":1,"2":7,"-1":1},"onderwijsTypen":{"1":9,"-1":0},"bevoegdHeden":{"1":7,"5":2,"-1":0},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":0,"30":9},"functieSoorten":{"1":7,"3":2},"provincies":{"7":9}}
9 onderwijsvacatures
14 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
z.s.m.
Parttime 0,8 fte
SLUIT BINNENKORT
SLUIT BINNENKORT
14 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
In overleg
Parttime of fulltime 0,8-1,0 fte
SLUIT BINNENKORT
SLUIT BINNENKORT
14 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
In overleg
Parttime of fulltime 0,5 - 1,0 FTE
Toon alle 9 vacatures