De Flevoschool

De Flevoschool

Huizen
Basisonderwijs
Algemeen bijzonder
250 Leerlingen
23 Medewerkers

De Flevoschool

De Flevoschool is een school voor algemeen bijzonder onderwijs, beheerd door de vereniging “De Flevoschool” te Huizen (Noord-Holland), waarvan de leden bestaan uit de ouders en verzorgers van de leerlingen. De vereniging is opgericht in 1926. Het doel van de vereniging is het geven van onderwijs op humanitaire grondslag teneinde op deze wijze bij te dragen tot de harmonische ontwikkeling, zowel in geestelijk, cultureel, als menselijk opzicht, van het kind tot verantwoordelijke mens in een vreedzame samenleving.
Onder onderwijs op humanitaire grondslag wordt onderwijs verstaan waarbij enerzijds de menselijke waardigheid, de vrijheid en de waarde van elk individu en anderzijds de onderlinge relatie met het verantwoordelijkheidsgevoel voor de medemens wordt hooggehouden en bevorderd.

Missie

Wij zien het als onze belangrijkste taak de kinderen van De Flevoschool een goede basis mee te geven voor hun toekomst in de maatschappij. Zoals ook Seneca (Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. – 65 n.C.) dat in de Romeinse tijd al deed, vatten wij dat in één zin samen als:
‘wij leren niet voor school, maar voor het leven’.

Dat betekent dat wij kinderen zowel inhoudelijk het één en ander willen bijbrengen als ook als mens de bagage meegeven om als een open, nieuwsgierig, zelfstandig en inclusief persoon de toekomst tegemoet te gaan. De invulling hiervan komt terug op vele plekken binnen onze organisatie, maar uiten zich door een school met een goede en veilige sfeer, onder leerkrachten, leerlingen én ouders, waar de kinderen opgroeien als zelfstandig denkende en opererende individuën die zich bewust zijn van zowel hun eigen kracht en talent als de verschillende, positieve en negatieve, aspecten van onze huidige maatschappij.

Visie

Binnen de context van onze school stoelen we deze missie op drie pilaren, onze visie:

- We gaan uit van een Uitstekend basisaanbod;
- Scheppen de ruimte voor Unieke talentontwikkeling;
- En gaan daarbij uit van Humanitaire normen en waarden.

Adresgegevens

Bovenlangewijnseweg 4
1272 BX Huizen
Noord-Holland, Nederland
Route plannen