School van Vrede

School van Vrede

Almere
Basisonderwijs
Algemeen bijzonder
3 Medewerkers

School van Vrede

Maak kennis met de School van Vrede en ontdek waarom dit een verrijkende plek is om te groeien en te bloeien. We staan voor persoonlijk en mensgericht onderwijs. Met liefde, respect en verbondenheid in een vredevolle omgeving.

Ontdek hoe onze basisschool kinderen op een vreedzame manier begeleidt, hun talenten verfijnt, intrinsieke vermogens ontwikkelt en hun leven verrijkt. Wij zien de mens in elk kind.

De School van Vrede biedt kinderen de mogelijkheid om zichzelf, de ander en de onmetelijke rijkdom van de wereld te ontdekken. Hier kunnen de kinderen onderzoekend leren, constructief leren samenwerken met elkaar en bewust worden van zichzelf. Van ik naar Wij We zijn een veilige en inclusieve gemeenschap die kinderen de kans biedt om te groeien, te leren en te ontdekken. Bij ons op school groeit het zelfvertrouwen en het zelfbewustzijn van onze kinderen.

We kijken verder dan bijvoorbeeld alleen het leren rekenen om het rekenen zelf. Het doel is om menselijke kwaliteiten te ontplooien. Omdat we zinvol leren, blijven onze kinderen intrinsiek gemotiveerd. Rekenonderwijs wordt een manier om rechtvaardigheid te ontwikkelen, doordat we bijvoorbeeld leren hoe we de appels eerlijk onder elkaar kunnen verdelen. In taalonderwijs kunnen we leren inclusief en geweldloos te communiceren.

Missie

Om gemotiveerd en betekenisvol te leren en om bewuster te zijn van wat je aan het leren bent, zorgen we voor betekenisvolle sociale contexten. Wij werken met vakoverstijgende thema's die actueel zijn en aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

Leerkrachten inspireren kinderen om dingen te onderzoeken en uit te vinden wat hen boeit en in beweging brengt. Deskundigen uit de samenleving komen op onze school kinderen kennis laten maken met hun vak.

Kinderen werken samen aan projecten, maar elk kind heeft ook de ruimte voor een eigen project waar het individueel kan werken aan zijn of haar portfolio.

Leerkrachten geven autonomie-ondersteunend les. Kinderen leren niet alleen door kennis aangereikt te krijgen, maar door de juiste vragen te stellen, en door te ervaren en te doen. Tot slot reflecteren we gezamenlijk op wat we hebben geleerd of gedaan. Zo gaat de groei in kennis en vaardigheden samen met bewustwording, creativiteit en ondernemerschap.

En zo leren we van elkaar!

Visie

De School van Vrede staat voor een brede en bewuste ontwikkeling van elk kind. De universele menselijke waarden staan aan de kern van onze school. Op onze school worden deze waarden (zoals oprechtheid, vriendelijkheid, rechtvaardigheid) verweven met vakinhoudelijke onderwerpen door ze in herkenbare sociale leeractiviteiten te plaatsen.

Werkomgeving

We hebben een werkomgeving die gericht is op gelijkwaardige dialoog. We zijn dagelijks/wekelijks in gesprek over het verdiepen van onze pedagogische en didactische kennis. We proberen de universele waarden en deugden van de School van Vrede voor te leven, in de praktijk te brengen en daarover met elkaar en met de ouders in gesprek te blijven.
 

Bijzonderheden

We hebben een charter met onze grondbeginselen. Deze staat ook op onze website, bij het kopje 'voor ouders': Charter van de School van Vrede


Video

Video trailer van de School van Vrede

Adresgegevens

Pieter van Damstraat 36
1335 PG Almere
Flevoland, Nederland
Route plannen