Mercurius College Delft

Mercurius College Delft

Delft
Voortgezet onderwijs
Algemeen bijzonder
300 Leerlingen
35 Medewerkers

Mercurius College

Mercurius College: leren met hoofd, hart en handen

Het Mercurius College is een nieuwe middelbare vrijeschool in Delft die in augustus zal starten. Op het Mercurius College leren de leerlingen met hun hoofd, hart en handen. We vormen met het lerarencollege en ouders een gemeenschap waarin we omzien naar elkaar en waar ook je persoonlijke ontwikkeling centraal staat. School is immers een plek waar ontwikkeling centraal staat en bij het lesgeven ben jijzelf natuurlijk het meest waardevolle instrument.  

Iedere dag hebben de leerlingen een vast ritme van periodeles, kunst- en vaklessen. Zo wisselen zij geconcentreerd werken en iets doen op een dag af. Naast de gewone vakken krijgen de leerlingen ook heel veel andere vakken zodat zij kunnen ontdekken wat hun talenten zijn. Zo leren zij zichzelf kennen en zien ze ook de talenten van de anderen

PERIODEONDERWIJS
We werken op het Mercurius College onder andere met periodeonderwijs. Drie weken lang, vijf ochtenden per week, ontwerp je je eigen lessen met een thema binnen één schoolvak, bijvoorbeeld spijsvertering van biologie. De leerlingen maken zelf aantekeningen van de les en zijn actief aan de slag door bijvoorbeeld een presentatie te geven, kaarten te tekenen, proefjes te doen of zelfs een gedicht te schrijven. Vakinhoudelijke excursies en uitstapjes zijn erg welkom. In de eerste en tweede klas worden minimaal de helft van de periodes door de mentor zelf verzorgd (dus geef je in de regel ook periodes buiten je eigen vakgebied, mits je affiniteit hebt met deze vakken.) Na die drie weken volgt er een ander vak voor de leerlingen. Alle vakken komen zo aan de beurt, zodat de leerlingen aan het einde van het schooljaar alle vakken hebben gehad.  De vakken die in periodevorm worden gegeven zijn Nederlands, wiskunde, natuurkunde, biologie, scheikunde, geschiedenis en aardrijkskunde.


VAKLESSEN
In de middag volgen de leerlingen de vaklessen, dat zijn de talen Nederlands, Frans, Duits en Engels én wiskunde. In deze lessen worden meestal methodeboeken gebruikt. Ook deze vakken worden zoveel mogelijk met hoofd, hart en handen gegeven.

ZELFVOORZIENEND LEVEN
We leren de leerlingen ook andere dingen. Hoe kweek je groenten, hoe kook je een maaltijd, hoe maak je een stoel of een kledingstuk? Door het maken van eten en producten leer je hoeveel tijd en aandacht er voor nodig is om iets moois of lekkers te maken. Andere producten die je in huis hebt worden waardevoller en je kunt ze misschien ook repareren als ze kapot gaan. Deze vakken krijgen de leerlingen in blokken van 3 tot 6 weken.

KUNST
Naast al deze vakken krijgen de leerlingen ook tekenen, grafische technieken, schilderen, fotografie, boetseren en toneel. Op deze manier kunnen de leerlingen van alles uit proberen om te zien waar zij goed in zijn en wat ze leuk vinden.In de kunst- en handvaardigheidsvakken kan iedereen op zijn/haar eigen niveau meedoen. Voor iedereen is er voldoende ruimte om dat op eigen manier te doen. Alle leerlingen hebben daarnaast met hun klas elke week muziek en zingen tot het eindexamen.

BEWEGEN
Natuurlijk hebben de leerlingen ook gym. Daarnaast is er ook nog een ander bewegingsvak: euritmie, bewegen op taal en muziek.

KAMPEN
Tijdens de kampen zoeken we de natuur op zoals in een survivalkamp. Verbinding met en respect voor natuur vinden we belangrijk en daar maken we graag tijd voor.

AFWISSELING
Iedere dag hebben de leerlingen dus vakken waar je je goed moet voor concentreren, maar ook vakken waar zij juist even lekker kunnen bewegen en ervaren, zoals bij de vakken kunst en ambacht. Door het jaar heen hebben we ook jaarfeesten die we met de hele school vieren. Zo hebben we het herfstfeest, waar we dingen doen die moed vragen, zoals in bomen klimmen. Tijdens het zomerfeest is er een grote picknick met iedereen, ook met ouders, broers en zussen. 

VEEL CULTUREN
We vinden het belangrijk dat iedereen terecht kan op onze school.
We hebben daarom door het jaar heen aandacht voor culturen en feesten.

Missie

Liefde, verbinding en vitaliteit –

Missie van het Mercurius College

Bij Mercurius staat de mensontwikkeling centraal, waarbij we geconcentreerd bezig zijn en andere activiteiten afwisselen en ons daardoor energie geven. Door de leerlingen bewust te maken van voelen (hart), denken (hoofd) en willen (handen), ontwikkelen zij hun eigen competenties, kunnen zij worden wie zij willen en kunnen zijn. Zo halen zij zeker een diploma én leren zij zich een eigen plek te vinden in een steeds veranderende wereld.
Vanuit aandacht voor vitaliteit kijken wij op het Mercurius College naar de leerlingen, onszelf en de wereld om ons heen. Als ik op de dag alles gedaan heb wat moest aan verplichtingen, blijft er dan nog voldoende tijd en ruimte over om dat te doen waar mijn hart van opspringt? Kan ik de basale dingen van het leven aan en kan ik die zo goed aan dat ik nog ruimte en tijd over heb om de dingen te doen die ik echt wil? Vitaliteit vraagt om levenskunst en levenskunst is wat we onze leerlingen graag willen voorleven en bijbrengen.
Wij vragen ons af: “wat hebben de leerlingen van de toekomst echt nodig?” Zoveel leerlingen met zoveel talenten, zoveel breder dan wat de normale schoolvakken vragen. Of ze nu een beta-hoofd hebben of klus-handen: van elkaar kun je leren. Ons onderwijs is tastbaar en gebruikt kunst en ambacht als spiegel. We willen de eigen wilsontwikkeling van de leerlingen stimuleren zodat ze zichzelf in de wereld kunnen manifesteren vanuit wie ze werkelijk zijn.
Het Mercurius College biedt ouders, leerlingen, leerkrachten en alle medewerkers een gemeenschap waarin respect en waardering is voor iedereen die daaraan deelneemt. Iedereen is anders en dat respecteren maakt een omgeving die veilig is om te kunnen leren.
In onze gemeenschap wordt samen gewerkt vanuit empathie en liefde. Vanuit verbinding streven we naar een leven in eenheid met alles om ons heen. Verbinding komt in het onderwijs op veel manieren terug: verbinden met jezelf en de ander, de leerkracht en de leerling, de leerstof en het materiaal, de mens en de natuur, de aarde en de kosmos. Verbinding betekent ook elkaar niet uit de weg gaan en komen tot een gesprek, ook als dat niet gemakkelijk is. In contact met elkaar kunnen we kennis en levenswijsheid ontwikkelen.
“Uit vele richtingen zijn wij gekomen maar als wij allen samen zijn en in de ruimte onze stemmen samen stromen dan kunnen wij ons voelen opgenomen in liefdevol verbonden zijn”
Dit lied (een canon) vat prachtig samen waar het Mercurius college voor staat: een school als een plek om elkaar te ontmoeten en om te oefenen in vreedzaam samen zijn. Hoe je ook denkt of voelt, wij creëren een ruimte voor een ieder om zichzelf te zijn.
Inspiratie, intuïtie en spiritualiteit zijn belangrijke pijlers om een waarlijk gezondmakende school te zijn. Door de waarde die we hieraan hechten, is onze school een plek voor iedereen, ongeacht een religieuze of niet-religieuze overtuiging.
Veel gestelde vragen en antwoorden Mercurius College

Adresgegevens

Molenstraat 22
2611 KA Delft
Zuid-Holland, Nederland
Route plannen

Vacatures van Mercurius College Delft

{"total":1,"sectoren":{"2":1},"vakken":{"21":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":1,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":1,"-1":0},"dienstverband":{"3":1,"-1":0},"zijInstroom":{"1":1,"2":0,"-1":0},"onderwijsTypen":{"7":1,"-1":0},"bevoegdHeden":{"1":1,"-1":0},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":1,"30":1},"functieSoorten":{"1":1},"provincies":{"7":1}}
1 onderwijsvacatures
4 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
direct
Parttime 0,3 fte