so De Kolibrie

Onderdeel van: Stichting Meerkring - Soest
Speciaal (basis) onderwijs
Openbaar

Omschrijving van so De Kolibrie

De Kolibrie is een OZA (onderwijszorgarrangement, cluster 4) voor leerlingen van 6 tot en met 12 jaar, die uitvallen binnen het reguliere speciale onderwijs (so/sbo). Voor velen is de Kolibrie een laatste mogelijkheid om überhaupt nog naar school te kunnen gaan. Onze leerlingen hebben vaak al een geschiedenis op meerdere scholen, waardoor teleurstelling en wantrouwen is ontstaan. Daar waar het door allerlei omstandigheden andere scholen niet is gelukt, werken wij aan de basale schoolse vaardigheden. Hierdoor kunnen leerlingen binnen gemiddeld 2 jaar weer teruggeplaatst worden in het regulier speciale onderwijs (so/sbo/vso) en/of uitstromen naar het regulier onderwijs (vmbo/pro). Wij zijn in staat om naast ons ambitieuze onderwijsaanbod, extra zorg te bieden. Hierdoor komen leerlingen wél tot leren, ontwikkelen en sociaal emotionele groei. Hierin werken Meerkring (onderwijs) en ’s Heeren Loo (gedragsexpertise) nauw met elkaar samen in één gebouw.

Adresgegevens

Hellingweg 1
3762 CP Soest
Utrecht, Nederland
Route plannen