Zij-instromer

Een zij-instromer is een persoon die vanuit een andere beroepsachtergrond overstapt naar het onderwijsveld om daar als docent te gaan werken. Dit kan iemand zijn die bijvoorbeeld eerst in een ander beroep heeft gewerkt, zoals in het bedrijfsleven of de gezondheidszorg, en vervolgens besluit om het onderwijs in te gaan.

Zij-instromers volgen vaak een speciaal traject om hun onderwijsbevoegdheid te behalen, aangezien ze vaak niet de traditionele lerarenopleiding hebben gevolgd. Dit traject omvat meestal een combinatie van werken in de klas en het volgen van relevante cursussen en trainingen om de benodigde pedagogische en didactische vaardigheden te ontwikkelen. Het doel is om gekwalificeerde en bekwame docenten te bieden, zelfs als ze niet de traditionele route naar het onderwijs hebben gevolgd.