Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs is een vorm van onderwijs in Nederland voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Het omvat verschillende typen scholen, zoals havo, vwo en mbo, en richt zich op de verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de leerlingen.

Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen voor op verdere studie of op de arbeidsmarkt en helpt hen bij het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden. Het voortgezet onderwijs streeft naar een uitgebalanceerde combinatie van theoretische en praktische opleiding, waarbij leerlingen de vrijheid hebben om zich te specialiseren in bepaalde vakken of opleidingen.