Leraarondersteuner

Een leraarondersteuner, ook wel bekend als een onderwijsassistent, is een professional in het onderwijs die samenwerkt met leraren om het leerproces van studenten te verbeteren en het klaslokaal soepeler te laten verlopen. Hun belangrijkste verantwoordelijkheid is om leraren te assisteren bij het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs aan leerlingen op alle niveaus van het onderwijs, van kleuterschool tot hoger onderwijs. Hier zijn enkele van de taken en verantwoordelijkheden van een leraarondersteuner:
 

1. Ondersteuning bieden aan individuele leerlingen
Leraarondersteuners werken vaak met studenten die extra hulp nodig hebben, zoals leerlingen met speciale behoeften of leerachterstanden. Ze kunnen individuele instructie geven, oefeningen aanpassen en helpen bij het begrijpen van lesmateriaal.
 

2. Klaslokaalbeheer
Ze helpen bij het handhaven van discipline en het creëren van een positieve leeromgeving in de klas. Dit omvat het beheren van het gedrag van leerlingen en het handhaven van de regels en routines van het klaslokaal.
 

3. Voorbereiding van leermaterialen
Leraarondersteuners kunnen lesmateriaal voorbereiden, zoals het kopiëren van werkbladen, het klaarzetten van audiovisuele apparatuur en het organiseren van lesmateriaal.
 

4. Individuele aandacht geven
Ze kunnen individuele leerlingen begeleiden en ondersteunen bij hun leerbehoeften, zoals extra uitleg, herhaling van concepten of het bieden van extra uitdaging.
 

5. Administratieve taken:
eraarondersteuners kunnen ook administratieve taken uitvoeren, zoals het bijhouden van aanwezigheid, het beoordelen van opdrachten en het assisteren bij de evaluatie van studenten.
 

6. Communicatie:
Ze onderhouden vaak contact met ouders en andere onderwijsprofessionals om de voortgang van de leerlingen te bespreken en eventuele zorgen of problemen aan te pakken.
 

7. Ondersteuning bij inclusief onderwijs
Inclusief onderwijs is gericht op het integreren van leerlingen met speciale behoeften in reguliere klaslokalen. Leraarondersteuners spelen vaak een cruciale rol bij het ondersteunen van deze leerlingen en het aanpassen van de instructie om aan hun behoeften te voldoen.
 

Kortom, leraarondersteuners dragen bij aan het efficiënt en effectief functioneren van het klaslokaal door leraren te helpen bij lesgeven en het bieden van individuele ondersteuning aan leerlingen. Ze spelen een belangrijke rol in het onderwijsproces en dragen bij aan het succes van leerlingen.