Basisonderwijs

Het basisonderwijs is de eerste fase van het formele onderwijs in Nederland en omvat de groepen 1 tot en met 8. Het is verplicht en gericht op de algemene ontwikkeling van kinderen, met nadruk op basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen.

Het basisonderwijs streeft ook naar de ontwikkeling van sociale, emotionele en morele vaardigheden, en vormt een basis voor verdere studies. Het basisonderwijs biedt kinderen de kans om te leren en te groeien in een veilige en uitdagende omgeving, onder begeleiding van gekwalificeerde leraren. Het is bedoeld om kinderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een levenslange liefde voor leren en hen voor te bereiden op verdere studie en de arbeidsmarkt.